Zespół

Magdalena Ruszkowska-Cieślak

Prezes Fundacji

Adam Król

Kierownik ds. rozwoju

Anna Buczkowska

Kierowniczka biura w Gliwicach

Marek Magdziak

Senior Manager ds. Finansów i HR

Olha Bilous

Specjalistka ds. Najmu Społecznego

Barbara Caban

Fundraising Manager

Dominik Derlicki

Manager Programowy

Agnieszka Głusińska

Kierowniczka Społecznej Agencji Najmu

Anna Jakubowska-Gołębiewska

Donor Relations Manager

Maria Karbowicz-Lisicka

Specjalistka ds. Kadr i Księgowości

Maciej Kotliński

Specjalista ds. Najmu Społecznego

Joanna Łochowska

Specjalistka ds. Najmu Społecznego

Marta Łochowska

Koordynatorka ds. Wolontariatu

Aleksandra Murawska

Senior Manager ds. Komunikacji i Fundraisingu

Ewa Nowakiewicz

Pracowniczka Socjalna do Mieszkań Treningowych

Karolina Pawełek

Krajowa Koordynatorka Programu Wolontariatu

Marek Tulipan

Koordynator ds. Rzecznictwa

Edyta Wieczorek

Kierowniczka Projektu Centrum Mieszkań Treningowych

Mario Wojtowicz

Manager ds. Edukacyjnych i Społecznych ReStore