Zespół

Oddział Warszawa

Magdalena Ruszkowska-CieślakDyrektor krajowa
Od sierpnia 2016 roku zarządza całością działań Habitat for Humanity Poland. Wcześniej, w latach 2011-2016, zajmowała stanowisko dyrektor ds. programowych. Ma ponadpiętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu projektów europejskich z dziedziny integracji i ochrony praw grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: użytkowników narkotyków, migrantów, więźniów, osób zakażonych HIV. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu zarządzania ekonomią społeczną. Jest prezesem zarządu Fundacji.
Magdalena WięchKoordynatorka ds. wolontariatu
Od lutego 2013 roku zajmuje się w Fundacji koordynacją akcji z udziałem wolontariuszy, programem Global Village oraz promocją wolontariatu. Ukończyła studia na kierunkach: architektura wnętrz i wystawiennictwo (ASP w Warszawie) oraz zarządzanie eventami (Carrick Institute of Education w Brisbane w Australii). Zarządzała eventami komercyjnymi w Australii oraz działaniami wolontariackimi w Peru. Prywatnie pasjonują ją architektura oraz podróże.
Joanna WysockaAsystentka ds. wolontariatu
Pracuje w Habitat Poland od lipca 2017 roku i zajmuje się projektami wolontariatu młodzieżowego. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, szczególnie zainteresowana psychologią społeczną. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w startupie, organizacji pozarządowej i agencji PR. Przez wiele lat związana z harcerstwem, gdzie prowadziła drużynę oraz koordynowała liczne wyjazdy i akcje dla młodzieży. Ma za sobą również miesięczny zagraniczny wolontariat w Azji. W wolnym czasie podróżuje lub planuje kolejne wyprawy.
Justyna KalitaMenedżerka ds. fundraisingu
Pracuje na stanowisku menedżerki ds. fundraisingu od stycznia 2016 roku. Odpowiada za kontakt i współpracę z darczyńcami oraz koordynację działań fundraisingowych Fundacji. Ukończyła studia z zakresu psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ma piętnaście lat doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu. Pracowała w polskich i międzynarodowych organizacjach, między innymi w Biurze Projektowym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce.
Anna Jakubowska-GołębiewskaKoordynatorka ds. administracji
Dołączyła do zespołu we wrześniu 2016 roku. Jest odpowiedzialna za organizację oraz sprawną pracę warszawskiego biura Fundacji. Ukończyła studia z zakresu nauk politycznych w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych. Ma wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem spraw administracyjnych zarówno w polskich, jak i amerykańskich instytucjach rządowych. W wolnych chwilach gra w planszówki i zajmuje się renowacją mebli.
Krystyna SzurmańskaSpecjalistka ds. komunikacji
Od marca 2016 roku informuje o bieżących działaniach Habitat for Humanity Poland za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych. Odpowiada także za kontakt z mediami. Jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim. Pracowała jako tłumaczka języka angielskiego oraz specjalistka ds. mediów społecznościowych. Autorka bloga „Mieszkać Inaczej”, na którym pisze o nietradycyjnych formach zamieszkiwania.
Sebastian MusiołKierownik projektu
Socjolog z zamiłowaniem do wiejskich krajobrazów społeczno-kulturowych. Do stycznia 2017 roku koordynował projekt „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”. Obecnie jest odpowiedzialny za utworzenie Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia. W pracy stara się łączyć wiedzę teoretyczną o strukturach i procesach społecznych z praktyką dnia codziennego. Autor publikacji naukowych i podręczników z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej. Ekspert Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.
Jacek RenardMenedżer ReStore
Od lutego 2017 roku pracuje w Fundacji jako menedżer i zajmuje się wprowadzeniem do Polski marki ReStore, która należy do Habitat for Humanity. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale zarządzania (International Business Program). Wcześniej pracował jako menedżer projektu dla brytyjskiej firmy, realizując projekty biurowe na terenie całej Europy. Prowadził spółkę deweloperską działającą na rynku warszawskim. Ma też doświadczenie dziennikarskie – tworzył reportaże społeczne dla opiniotwórczych tytułów prasowych
Mariusz WojtowiczSpecjalista ds. najmu społecznego
Dołączył do zespołu w lutym 2017 roku i zajmuje się projektem dot. Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia. Specjalista w dziedzinie ekonomii społecznej z 20-letnim doświadczeniem, które zaczął zdobywać we Włoszech, gdzie mieszkał od 5 roku życia. Po ukończeniu studiów socjologiczno-pedagogicznych w Weronie wrócił do Polski w 2002 roku. W Warszawie ukończył studia podyplomowe z socjologii i reklamy. Inicjator wielu innowacyjnych przedsięwzięć, dzięki którym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym znalazły pracę i swoje miejsce w społeczeństwie. Oprócz zaangażowania w Habitat Poland sprawuje obecnie funkcję prezesa spółki non-profit Dystrybutor Dobra, działającej w ramach Stowarzyszenia MONAR. W wolnym czasie zajmuje się teatrem ulicznym i tworzeniem filmów krótkometrażowych jako reżyser i scenarzysta.
Marek MagdziakMenedżer ds. finansów i HR
Dołączył do zespołu w kwietniu 2013 roku. Jest odpowiedzialny za nadzór nad księgowością i sprawozdawczością, przygotowywanie budżetów oraz sprawy kadrowe. Ma bogate doświadczenie w finansach jednostek sektora pozarządowego oraz międzynarodowych korporacji – w szczególności w obszarze księgowości i rozliczania budżetów. W wolnych chwilach podróżuje i poznaje języki obce. Należy do zarządu Fundacji.
Barbara AudyckaRzeczniczka
Pracuje na stanowisku rzeczniczki od stycznia 2016 roku. Do jej zadań należy promowanie prospołecznych zmian w polityce mieszkaniowej na forum rządowym i samorządowym oraz w debacie publicznej. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, obroniła pracę doktorską z zakresu mieszkalnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Wypracowywała analizy i prowadziła konsultacje społeczne dla organizacji rządowych i pozarządowych.
Filip KuśmierskiRzecznik
Dołączył do zespołu w lipcu 2017 roku na stanowisku rzecznika i zajmuje się przede wszystkim problematyką ubóstwa energetycznego w Polsce. Ukończył studia z zakresu prawa energetycznego i nauk politycznych na Uniwersytecie w Aberdeen. Jest związany z organizacjami pozarządowymi od ponad 8 lat. Wcześniej organizował projekty wolontariatu w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Prywatnie pasjonują go odnawialne źródła energii, nowe technologie i podróże.
Zygmunt SuwińskiKoordynator ds. budowlanych
Od maja 2015 roku odpowiada w Fundacji za wdrażanie i koordynację programów budowlanych i remontowych, jak również za koordynację wsparcia technicznego i inżynierskiego. Ma ponadtrzydziestoletnie doświadczenie w kierowaniu, nadzorowaniu i koordynowaniu inwestycji budowlanych. Dysponuje uprawnieniami, które wymagane są do nadzorowania prac budowlanych, a także udzielania instruktażu związanego z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Ma doświadczenie w realizacji budownictwa energooszczędnego i instalacji odnawialnych źródeł energii.
Dorota StronkowskaKoordynatorka działu programów
Dołączyła do zespołu w czerwcu 2016 roku. Zajmuje się koordynacją projektów budowlanych i kontaktem z beneficjentami, czuwa nad prawidłowym przebiegiem procedur i dokumentacją projektową. Od 2008 roku jest związana z trzecim sektorem – wcześniej zajmowała się rozwojem społeczności lokalnych, wsparciem lokalnych organizacji pozarządowych (między innymi funduszy lokalnych), współpracą organizacji z samorządami i tworzeniem lokalnych partnerstw.
Mariusz OlszakSpecjalista ds. najmu społecznego
Dołączył do zespołu w lutym 2017 roku i zajmuje się projektem dot. Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia. Ma doświadczenie we współpracy z samorządem, społecznością lokalną i organizacjami społecznymi pomagającymi osobom bezdomnym, uzależnionym i bezrobotnym. Pracował jako kurator społeczny, organizował wiele form i programów aktywizacji i edukacji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współtworzył i zarządzał jedną z warszawskich spółdzielni socjalnych. Ukończył studia podyplomowe z ekonomii społecznej, zarządzania organizacjami III sektora oraz kulturoznawstwa. Jest doktorantem socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego pasją jest praca z ludźmi, aktywność lokalna i twórcza.
Renata MakuchSpecjalistka ds. najmu społecznego
Od marca 2017 roku pracuje w Fundacji w ramach projektu dot. Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia. Ukończyła studia psychologiczne oraz z doradztwa zawodowego. Ma ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze niesienia pomocy osobom z różnych grup społecznych, m.in.: cudzoziemcom, osobom niepełnosprawnym, kobietom powracającym z urlopów wychowawczych na rynek pracy, osobom doświadczającym przemocy, bezrobotnym oraz długotrwale bezrobotnym, uzależnionym i współuzależnionym, osobom 50+, młodzieży poszukującej wsparcia w zakresie określenia potencjału społeczno-zawodowego. W wolnych chwilach lubi aktywnie spędzać czas z rodziną. Jej pasją jest łyżwiarstwo figurowe.
Wiktorija WisłowskaAsystentka ds. projektu i kontaktów z darczyńcami
Od lipca 2017 roku jest asystentką w projekcie dot. Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia, a także odpowiada za kontakt z darczyńcami. Jest absolwentką stosunków międzynarodowych i prawa Uniwersytetu Lwowskiego oraz studiów wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej pracowała w ambasadzie USA oraz jako radca prawny w bankowości. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach w ramach międzynarodowych programów stypendialnych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Serbii, Bośni i Hercegowinie. Prywatnie pasjonatka Bałkanów, podróży i swojego psa, bichona frise.

Oddział Gliwice

Adam KrólKierownik ds. rozwoju
Stanowisko kierownika ds. rozwoju w Habitat for Humanity Poland objął w kwietniu 2015 roku. W Habitat for Humanity działa od niemal 30 lat: w latach 1990-1999 był prezesem Stowarzyszenia Habitat for Humanity Gliwice, a między 1999 a 2012 rokiem zajmował w nim stanowisko dyrektora. Z wykształcenia doktor inżynier, jest absolwentem i byłym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Śląskiej. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także pracę w biurze studialno-projektowym w Katowicach oraz działalność w chrześcijańskim studiu muzycznym i radiu w Wiśle. Jest członkiem zarządu Fundacji.
Zbigniew KrotowskiKoordynator ds. budowlanych
Od marca 2017 roku odpowiada za koordynację działań i efektywne wdrażanie projektów remontowych i budowlanych prowadzonych przez gliwickie biuro Habitat Poland. Przez ponad trzydzieści lat zajmował się problematyką śląskiego budownictwa oraz zabezpieczaniem budynków mieszkalnych przed skutkami szkód górniczych. Jako właściciel firmy projektowo-wykonawczej realizował obiekty budownictwa mieszkaniowego, sportowego i przemysłowego. Prywatnie pasjonuje się architekturą, antykwarystyką i grafiką komputerową.
Anna BuczkowskaKierowniczka biura
Od maja 2015 roku pełni funkcję kierowniczki biura Habitat for Humanity Poland w Gliwicach. Z Habitat for Humanity jest związana od ponad dekady: w latach 2001-2006 pracowała jako koordynatorka programów w Stowarzyszeniu Habitat for Humanity Gliwice. Jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w różnych organizacjach chrześcijańskich w Polsce, Rosji, Wlk. Brytanii i na Węgrzech. Należy do zarządu Fundacji.
Karolina PawełekAsystentka ds. administracji i wolontariatu
Do zespołu dołączyła w lutym 2016 roku. Zajmuje się koordynacją spraw administracyjnych oraz pracy wolontariuszy w ramach projektów, które prowadzi gliwickie biuro Habitat for Humanity Poland. Jest absolwentką zarządzania projektami i innowacjami oraz socjologii na Politechnice Śląskiej. Wcześniej pracowała m.in. jako tłumaczka języka angielskiego i rosyjskiego. Chętnie podróżuje do krajów byłego bloku wschodniego i interesuje się kulturą tego regionu.