Empty Spaces

Remontujemy pustostany, by zapewnić dom. Dołącz do nas!

 

W 2020 r. we współpracy z Habitat Great Britain oraz firmą M&G rozpoczęliśmy trzyletni międzynarodowy projekt „Empty Spaces – Wypełniając lukę. Wykorzystanie pustostanów w celu przeciwdziałania bezdomności w Europie”. Celem projektu jest wsparcie osób, które nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają w nieodpowiednich warunkach poprzez wykorzystanie pustostanów. By ten cel osiągnąć budujemy szeroką koalicję łączącą biznes, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne.

Prowadzimy działania badawcze (chcemy zwiększyć wiedzę o liczbie pustostanów w Polsce i możliwościach ich wykorzystania na dostępne cenowo mieszkania na wynajem), remontowe (wyremontujemy i udostępnimy na wynajem osobom najbardziej potrzebującym ok 10 mieszkań w Warszawie i Aglomeracji Śląskiej) oraz rzecznicze (upowszechniając wyniki projektu oraz wiedzę o problemie, którego dotyczy).

 

 

Wspierają nas