Co robimy

Budowy i remonty

Pomagamy niezamożnym rodzinom budować i remontować lokale mieszkalne. Wspieramy osoby aktywne, które biorą czynny udział w polepszeniu swojej sytuacji. Budujemy i remontujemy ramię w ramię z nimi, a także z naszymi licznymi partnerami: wolontariuszami i darczyńcami.

Rozbudowana domu pani Agaty i pana Mirosława
Więcej
Adaptacja lokalu na mieszkania dla podopiecznych Fundacji Centrum Praw Kobiet
Więcej
Remont ośrodka „Przebudzenie”
Więcej

Rzecznictwo – działania na rzecz zmian systemowych

Zwiększamy świadomość społeczną na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce i działamy na rzecz poprawy polityki mieszkaniowej. Promujemy rozwiązania systemowe, tak aby skala naszych działań była jak największa.