Czym się zajmujemy

 

Działania rzecznicze podejmowane przez naszą fundację mają na celu poprawę efektywności polityki mieszkaniowej w Polsce, tak by wszyscy mieli zagwarantowane prawo do godnego mieszkania:

 

  • Bierzemy udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w prawie, które wpływają na sytuację mieszkaniową w Polsce.
  • Promujemy wśród decydentów na szczeblu centralnym i samorządowym modelowe rozwiązania, które zwiększają dostęp do niedrogich mieszkań o godnym standardzie.
  • Podnosimy świadomość społeczną i mobilizujemy opinię publiczną wokół problemu mieszkaniowego w Polsce – za pośrednictwem raportów, konferencji i kampanii informacyjnych.
  • Publikujemy raporty dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Polsce oraz modelowych praktyk.
  • Organizujemy co roku „Forum Mieszkaniowe”, które gromadzi szerokie grono przedstawicielek i przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i biznesu, ekspertek i ekspertów w obszarze mieszkalnictwa.

 

Habitat razem z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) współkoordynuje działanie Sektora ds. Mieszkalnictwa i Zakwaterowania (Shelter, Housing & Accommodation Sector) w ramach Krajowego Forum Koordynacji, zarządzanego przez Agencję Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców (UNHCR), promując wymianę informacji i współpracę między organizacjami partnerskimi sektora.