Działania służące poprawie polityki mieszkaniowej

Działania rzecznicze Fundacji Habitat for Humanity Poland mają na celu poprawę efektywności polityki mieszkaniowej w Polsce, tak by wszyscy mieli zagwarantowane prawo do godnego mieszkania. Między innymi:

 

  • Bierzemy udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w prawie, które wpływają na sytuację mieszkaniową w Polsce.
  • Promujemy wśród decydentów na szczeblu centralnym i samorządowym modelowe rozwiązania, które zwiększają dostęp do niedrogich mieszkań o godnym standardzie.
  • Podnosimy świadomość społeczną i mobilizujemy opinię publiczną wokół problemu mieszkaniowego w Polsce – za pośrednictwem raportów, konferencji i kampanii informacyjnych.
  • Publikujemy raporty dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Polsce oraz modelowych praktyk

 

Publikacje

„Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej”, red. M. Salamon, A. Muzioł-Węcławowicz, Warszawa 2015, ISBN 978-83-943228-0-9

„Społeczna agencja najmu. Dokument strategiczny”, Muzioł-Węcławowicz, Warszawa 2017, ISBN 978-83-943228-1-6

„Mieszkalnictwo w Polsce. Dobre praktyki”, red. B. Audycka, M. Ruszkowska-Cieślak, Warszawa 2017, ISBN 978-83-943228-2-3

„Problemy mieszkaniowe Polek i Polaków oraz ocena istniejących rozwiązań”, badanie zrealizowane przez IBRiS na zlecenie Fundacji Habitat for Humanity Poland, styczeń 2018

 

Rzecznictwo – przykłady działań

 

  • W 2017 roku wydaliśmy raport „Mieszkalnictwo w Polsce. Dobre praktyki”, w którym przedstawiliśmy zestaw sprawdzonych rozwiązań służących poprawie sytuacji mieszkaniowej w Polsce, takich jak mieszkalnictwo wspomagane, przeciwdziałanie zaległościom czynszowym w lokalach komunalnych czy rozwój rynku najmu poprzez mieszkalnictwo społeczne na wynajem. Jest to już nasza trzecia publikacja z serii „Mieszkalnictwo w Polsce”.
  • W 2017 roku zorganizowaliśmy kolejną edycję Forum Mieszkaniowego „Mieszkać godnie”, która zgromadziła ponad 100 przedstawicielek i przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i biznesu, ekspertek i ekspertów w obszarze mieszkalnictwa. Wśród gości był m.in. dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury, który podkreślił w swoim wystąpieniu, że rekomendacje z naszego raportu „Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej” (2015) zostały w znacznym stopniu uwzględnione w Narodowym Programie Mieszkaniowym.
  • W 2017 roku zakończyliśmy projekt badawczy dotyczący możliwości utworzenia Społecznych Agencji Najmu (SAN-ów) w Polsce. Wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Śląskim wykazaliśmy, że SAN-y mogą zwiększyć dostęp do mieszkań na wynajem dla osób niezamożnych.
  • W 2016 roku zainicjowaliśmy powstanie Koalicji ds. Mieszkalnictwa i Zespołu Roboczego ds. Ubóstwa Energetycznego, w ramach których ponad 20 organizacji pozarządowych i firm wspólnie działa na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce.

 

W 2015 roku nasze uwagi dot. ustawy o rewitalizacji zostały uwzględnione, co pozwoliło zapewnić stabilne warunki najmu 240 tysiącom osób, które mieszkają w budynkach objętych rewitalizacją.

Aktualności