Partnerstwo

 

Zamień pustostany w dom razem z nami!

Stworzyliśmy koalicję partnerów działających na rzecz przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu w Polsce poprzez remonty i adaptacje pustostanów.

Nasi partnerzy wspierają nas finansowo, rzeczowo a także merytorycznie. Znaczącym wkładem w działanie jest zaangażowanie wolontariuszy. Do grupy tej należą: przedstawiciele biznesu, trzeciego sektora, eksperci, naukowcy, przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji publicznych.

 

Wolontariusze Pru remontują pustostan na warszawskich Bielanach

 

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia!

 

 

 

 

 

Kontakt

mkosiorek@habitat.pl

 

 

Wspierają nas 

Partnerzy instytucjonalni