Budujemy Partnerstwo

 

Razem możemy więcej!

Działamy wspólnie. Stworzyliśmy koalicję partnerów działających na rzecz przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu poprzez lepsze wykorzystanie pustostanów. Nasi partnerzy wspierają nas finansowo a także merytorycznie poprzez wspólne działanie w Partnerstwie na rzecz przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu poprzez wykorzystanie pustostanów mieszkaniowych. Do grupy tej należą: przedstawiciele biznesu, przedstawiciele trzeciego sektora, eksperci, naukowcy, przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji publicznych.

 

Poznaj naszych Partnerów i dowiedź się dlaczego zaangażowali się w projekt:
Celem społecznym M&G jest niesienie pomocy ludziom na całym świecie, aby mogli budować lepszą przyszłość dla siebie, swoich rodzin oraz lokalnych społeczności, w których żyją. Nasze wysiłki koncentrują się na tworzeniu warunków niezbędnych dla rozwoju społeczności, a także na wyposażaniu ludzi w wiedzę, umiejętności i narzędzia, które umożliwiają im osiągnięcie bezpieczeństwa finansowego. W M&G chcemy przełamywać bariery, które uniemożliwiają ludziom prowadzenie takiego życia, jakiego pragną.
 
Program Empty Spaces – realizowany we współpracy z Fundacją Habitat for Humanity – jest jedną z naszych flagowych inicjatyw. Ma ona na celu zapobieganiu bezdomności poprzez ponowne wykorzystanie pustych przestrzeni. Beneficjentami naszego programu są osoby w największym stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym – często ludzie młodzi, opuszczający pieczę zastępczą, które potrzebują wsparcia na trudnym etapie wchodzenia w dorosłość. Wierzymy, że nasze wspólne wysiłki są w stanie zmieniać świat na lepsze.
Arcadis jako zespół ludzi, dla których najwyższą wartością jest człowiek i podnoszenie jakości życia nie mogliśmy przejść obojętnie obok projektu Empty Spaces. Założenia projektu wpisują się w naszą strategię działania i jeśli tylko widzimy możliwość pomocy innym wykorzystując nasze umiejętności i doświadczenie, to chętnie się angażujemy. Projekt Empty Spaces, który przede wszystkim ma na celu zwrócenie uwagi na problemy bezdomności a tym samym pomoc młodym ludziom, którzy opuszczają pieczę zastępczą nabiera szczególnego znaczenia w obecnej pandemicznej rzeczywistości, gdzie większość swojego czasu poświęconego i pracy i życiu prywatnemu spędzamy w domach.
Wypracowana współpraca z wieloma firmami przy innych projektach pozwoliła nam pozyskać dla tego projektu wiele materiałów wykończeniowych, co obniży koszty wykończenia mieszkań. Wszystkim przyświeca ten sam cel podniesienia jakości życia.

 

„Oddział Warszawski Polskiego Związku Firm Deweloperskich zdecydował się wesprzeć projekt Empty Spaces ponieważ jako przedstawiciele branży budowlanej zdajemy sobie sprawę, że choć obecnie powstaje najwięcej mieszkań od wielu dekad, nadal mamy w Polsce ogromny ich deficyt. Wiele osób nie ma dachu nad głową lub mieszka w warunkach substandardowych. Tymczasem w polskich miastach jest niemal 46 tyś. pustostanów należących do zasobu gminnego. Mamy nadzieję, że projekt Empty Spaces zapoczątkuje szersze myślenie o tym, jak dobrze wykorzystać zasoby lokalowe, które obecnie się marnują. Cieszymy się, że wraz z naszymi firmami członkowskimi możemy wesprzeć działania Habitat Poland i pomóc choć kilu rodzinom. Mocno wierzymy w to, że działając razem, możemy osiągnąć więcej.

 

„Budlex od lat realizuje strategię odpowiedzialnego społecznie biznesu. Wspieramy inicjatywy o charakterze pomocowym włączając w to aktywność w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych oraz społecznych.
Cieszymy się, że zaangażowanie w projekcie Empty Spaces to nie tylko wsparcie potrzebujących, ale również budowanie świadomości w naszym środowisku.”
Budlex Sp. z o.o.

 

„Inwestycje deweloperskie z założenia opierają się na współpracy z instytucjami miejskimi i urzędnikami. W przypadku większości projektów Yareal współpraca zazwyczaj dotyczy właśnie mieszkalnictwa, choć na ogół jej celem jest budowa nowych, atrakcyjnych mieszkań. W tym przypadku cel jest inny, a efektem wspólnych wysiłków – podejmowanych razem przez fundację Habitat for Humanity Poland, deweloperów i urzędników – to przywrócenie do stanu świetności pustostanów, odzyskujących swoją funkcję i stających się domem dla potrzebujących. Ze statystyk wynika, że Polacy wciąż zbyt często mieszkają w przeludnionych lokalach, których wciąż ich jest za mało. Remont każdego pustostanu jest cenny, ponieważ daje szansę na poprawę losu i warunków życia konkretnych ludzi, znajdujących się w nagłej potrzebie” – mówi Jacek Zengteler, dyrektor generalny firmy deweloperskiej Yareal, która przyczyniła się do przemiany pustostanów w pełnowartościowe mieszkania.

 

„W projekt zaangażowaliśmy się ponieważ obserwując rynek dokładnie wiemy jak ogromne jest zapotrzebowanie na domy i mieszkania. Niestety nie każdego stać na zapewnienie sobie i rodzinie dogodnego miejsca do życia.” 
Zachariasz Nercz – dyrektor sprzedaży Novisa Development 
Bardzo chętnie zaangażowaliśmy się w projekt Empty Spaces. Głęboko wierzymy, że wspólnymi siłami i kompleksowym działaniem jesteśmy w stanie odmienić los osób bezdomnych. Pomagamy w sposób najbardziej bliski naszej firmie, czyli współtworząc godne miejsca do życia. Cieszymy się, że nasze doświadczenie i energię możemy wykorzystać w tak szczytnym celu.
Projekt „Empty Spaces” bardzo mocno wpisuje się w naszą strategię społecznej odpowiedzialnosci oraz zaangażowanie w projekty społeczne realizowane m.in. na rzecz przeciwdziałania bezdomności oraz poprawy sytuacji życiowej najbardziej potrzebującym. Dodawanie koloru to dla nas więcej niż pomalowanie ściany. Chcemy, aby dzięki naszej pomocy życie innych ludzi było bardziej pozytywne i inspirujące, do dokonywania zmian, jak to miało miejsce w wielu pomalowanych przez nas instytucjach, czy też miasteczkach. Dla naszych wolontariuszy to jest też okazja, aby zrobić coś dobrego dla innych ludzi i tym samym pokazać, że razem zawsze możemy zrobić i osiągnąć więcej niż działając indywidualne.

Wspierają nasPartnerzy instytucjonalni