Komu pomagamy?

 

W mieszkaniach zamieszkają osoby, których sytuacja (osobista, zawodowa) nie pozwala na uzyskanie mieszkania komunalnego lub oczekują w kolejce na przyznanie takiego lokalu. Jednocześnie nie stać ich na najem mieszkania na prywatnym rynku.