Komu pomagamy?

 

W mieszkaniach zamieszkają osoby, których sytuacja (osobista, zawodowa) nie pozwala na uzyskanie mieszkania komunalnego lub oczekują w kolejce na przyznanie takiego lokalu. Jednocześnie nie stać ich na najem mieszkania na prywatnym rynku.

Rodziny zostaną pod opieką Społecznej Agencji Najmu (SAN). SAN jest prowadzony przez naszą fundację od 2017 roku. Wspieramy osoby wykluczone mieszkaniowo zapewniając im najem oraz oferując zintegrowane wsparcie w życiowych trudnościach.

Część mieszkań będzie miała specjalny status mieszkań treningowych adresowanych dla młodych osób opuszczających pieczę zastępczą, migrantów, samotnych rodziców oraz osób z niepełnosprawnościami. Wspólnie z naszymi partnerskimi organizacjami będziemy prowadzić program wsparcia, który umożliwi osobom objętym programem start w dalsze, samodzielne życie.