Kooperatywy mieszkaniowe

Pomagamy budować niedrogie mieszkania w modelu kooperatywy mieszkaniowej i wspieramy rozwój tego rodzaju budownictwa w Polsce. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem budowy kilkunastu mieszkań w jednej z podwarszawskich gmin. Więcej szczegółów na temat lokalizacji i harmonogramu projektu pojawi się w pierwszej połowie 2018 roku.

KOOPERATYWY MIESZKANIOWE

Przez kooperatywę mieszkaniową rozumiemy oddolne przedsięwzięcie non-for-profit o charakterze partycypacyjnym i wspólnotowym, w którym grupa osób fizycznych współdziała w celu pozyskania mieszkań i zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przeprowadzając razem prace budowlane, adaptacyjne lub remontowe.

DLA SAMORZĄDÓW

Zachęcamy do kontaktu samorządy z okolic Warszawy, które chciałyby wejść z nami we współpracę i wspólnie wesprzeć rozwój kooperatyw mieszkaniowych. Obecnie poszukujemy niewielkiej działki, aby wybudować na niej budynek wielorodzinny na kilkanaście mieszkań.

Zainteresowane samorządy prosimy o kontakt z Magdaleną Ruszkowską-Cieślak, dyrektor Habitat Poland: mruszkowska@habitat.pl.

Dlaczego warto, by samorząd wspierał powstawanie kooperatyw mieszkaniowych? Kooperatywy mieszkaniowe przynoszą miastu liczne korzyści:

 1. ekonomiczne
 • wyższa efektywność użycia infrastruktury
 • przyciągnięcie/zatrzymanie mieszkańców o wysokim kapitale społecznym środowiskowe
 1. środowiskowe
 • bardziej zwarta zabudowa (mniejsze straty ciepła, ograniczenie niskiej emisji, ochrona terenów otwartych)
 • mieszkańcy o wyższej świadomości środowiskowej
 • wyższa efektywność użycia infrastruktury społecznej
 1. społeczne
 • wspólnota – zalążek żywej społeczności miejskiej
 • potencjał aktywizacyjny
 • wzrost bezpieczeństwa w okolicy
 • możliwość wynegocjowania nowych usług społecznych (punkty przedszkolne, coworking, ogrody społeczne etc.) przestrzenne
 1. przestrzenne
 • wysoka jakość zabudowy
 • zabudowa/adaptacja terenów problemowych
 • innowacyjność

Więcej informacji o korzyściach, które wynikają dla miasta z istnienia kooperatyw mieszkaniowych, można znaleźć w artykule “Oddolne budownictwo mieszkaniowe: potencjał i perspektywy” autorstwa Agaty Twardoch, który jest częścią naszego raportu “Mieszkalnictwo w Polsce. Dobre praktyki”.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ