Kooperatywy mieszkaniowe

 

Czym są KOOPERATYWY MIESZKANIOWE?

Kooperatywa mieszkaniowa to innowacyjne na polskim rynku oddolne przedsięwzięcie non-for-profit o charakterze partycypacyjnym i wspólnotowym. Grupa osób fizycznych (na ogół kilka gospodarstw domowych) współdziała w celu pozyskania mieszkań i zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przeprowadzając razem prace budowlane, adaptacyjne lub remontowe. Wspólnie budują mieszkania lub domy dla siebie i swoich rodzin.

Samodzielne przeprowadzenie prac pozwala obniżyć koszt budowy o około 20-30%, głównie dzięki eliminacji wynagrodzenia i marży dewelopera. Niemniej jednak należy pamiętać, że w dalszym ciągu kooperatywa budowlana może potrzebować wsparcia profesjonalistów, np. architekta, wykonawcy budowy, koordynatora projektu czy prawnika.

 

Jak pomagamy?

Promujemy i popularyzujemy to rozwiązanie oraz jesteśmy zaangażowani w proces legislacyjny zmierzający do wprowadzenia uregulowań prawnych, które ułatwią działania kooperatyw. Dzięki naszym działaniom powstał projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Jesteśmy uczestnikami tego procesu legislacyjnego i dbamy, aby kooperatywy mieszkaniowe zyskały jak najlepsze otoczenie prawne.

Wsparliśmy powstawanie kooperatywy mieszkaniowej w aglomeracji warszawskiej. Osiem rodzin wybudowało wspólnie mieszkania na działce zakupionej na rynku komercyjnym, a my zapewniliśmy im m.in. poradnictwo prawne, darowizny materialne, zaangażowanie w prace budowlane wolontariuszy fundacji.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Fundacja Habitat for Humanity
Mateusz Piegza
mpiegza@habitat.pl