Kooperatywa Mieszkaniowa Konstancin

 

Pierwsza kooperatywa mieszkaniowa w aglomeracji warszawskiej powstała w Konstancinie. Osiem rodzin wybudowało budynek wielorodzinny: 2 mieszkania jednopoziomowe i 6 dwupoziomowych (w formie szeregowca). Budowa ruszyła wiosną 2018 roku na działce, którą członkowie znaleźli na rynku komercyjnym. Udzieliliśmy im wparcia polegającego m.in. na:

 

  • zapewnieniu poradnictwa prawnego,
  • wsparciu prac przygotowawczych, np. opracowaniu kosztorysu,
  • pozyskaniu darowizn materiałowych,
  • zaangażowaniu w prace budowlane wolontariuszy fundacji,
  • wsparciu w negocjacjach z bankiem i gotowości do poręczenia kredytu rodzinom, które nie mają zdolności kredytowej.

 

Członkowie kooperatywy otrzymali wsparcie ponieważ spełnili kryteria, które standardowo stawiamy odbiorcom swoich projektów remontowych i budowlanych: nie mieli własnych mieszkań (wszyscy wynajmowali mieszkania na rynku prywatnym, co czasem pochłaniało ponad 50% ich dochodów), nie byli w stanie sami zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych (czyli np. nie mogli kupić lub wybudować sobie mieszkań bez pomocy z zewnątrz), aktywnie działali na rzecz poprawy swojej sytuacji.

Członkowie kooperatywy uformowali grupę, znaleźli odpowiednią działkę, opracowali projekt architektoniczny we współpracy z architektem, uzyskali pozwolenie na budowę. Ze względu na ograniczenia działki projekt został zmodyfikowany i zniknęła z niego sala do spotkań. Członkowie kooperatywy planowali prowadzić wspólne działania, np. zorganizować edukację domową dla dzieci.