Kooperatywa Mieszkaniowa Nowe Żerniki

 

Najciekawszym polskim przykładem, oddolnego budownictwa mieszkaniowego jest Kooperatywa Mieszkaniowa Nowe Żerniki. W ramach dzielnicy, która w założeniu ma być prawdziwym kawałkiem miasta: wielofunkcyjnym, żywym, zróżnicowanym społecznie i funkcjonalnie, powstały mieszkania deweloperskie w różnym standardzie, mieszkania na wynajem wspomagane przez miasto (TBS), dom seniora z serwisem opiekuńczym, szkoła, przedszkola i żłobki, dom kultury, targowisko oraz ulica usługowa ze sklepami i kościół. Trzy działki w sercu dzielnicy przeznaczone zostały dla kooperatyw mieszkaniowych. Działki są oddawane kooperatywom w użytkowanie wieczyste, czyli w praktyce cena wywoławcza jest o 80% niższa niż w przypadku sprzedaży. Działki pod kooperatywy zbywane były przez miasto na zasadach przetargu, z udziału w którym wyłączone były podmioty komercyjne. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty pod uwagę brana była nie tylko cena, ale także koncepcja (rzuty i wizualizacje) oraz liczba i jakość zaprogramowanych przestrzeni wspólnych. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu była podpisana umowa o wspólnej realizacji przedsięwzięcia, oraz plan finansowania inwestycji.

Prezydent Wrocławia zdecydował się wysłać urzędników odpowiedzialnych za projekt na wyjazd studialny do Berlina podczas którego nie tylko oglądano istniejące, wybudowane w formule grupy budowlanej (Baugruppa) obiekty, ale także poznano mechanizmy ich powstawania. Na bazie niemieckich doświadczeń Urząd Miasta, w porozumieniu z prawnikami, opracował dwie propozycje wzoru umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięcia, które zaproponowane zostały potencjalnym kooperantom.

Najpoważniejsze problemy związane były z zapewnieniem finansowania dla inwestycji: banki nie wiedziały jak traktować grupę osób przystępującą do wspólnej budowy; w tym wypadku z pomocą przyszedł wrocławski UM, który brał udział w negocjacjach z bankiem żeby uwiarygodnić przedsięwzięcie. W ramach pomieszczeń wspólnych, oprócz wózkowni, rowerowni i świetlicy do organizacji wspólnych imprez, które znajdują się we wszystkich trzech projektach, zaproponowane zostały dodatkowe przestrzenie usługowe: gabinet dentystyczny, przedszkole, oraz kawiarnia.