Moje mieszkanie – moja odpowiedzialność

Między marcem 2015 roku a kwietniem 2016 roku we współpracy z Fundacją Microfinance Centre zrealizowaliśmy projekt edukacyjny „Moje mieszkanie – moja odpowiedzialność”, który jest finansowany z funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Odbiorcami projektu są wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy po przekroczeniu 18 roku życia wyprowadzają się z ośrodków i rozpoczynają samodzielne życie. W ramach cyklu warsztatów młodzi ludzie uczą się, jak zarządzać pieniędzmi, a także jak w ekonomiczny i ekologiczny sposób korzystać z energii elektrycznej, ogrzewania i wody.

Pierwszy cykl szkoleń został przeprowadzony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w podwarszawskim Aninie na przełomie 2015 i 2016 roku. Wzięło w nim udział 19 chłopców, w tym przyszli mieszkańcy mieszkań rotacyjnych, które powstają na warszawskiej Pradze w ramach naszego równoległego projektu o nazwie: „Trampolina – mieszkania rotacyjne dla wychowanków MOW i pieczy zastępczej”.

Wypracowane materiały szkoleniowe oraz metody pracy zostaną wykorzystane w czasie kolejnych cyklów szkoleń. Będą je prowadzić wychowawcy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy ukończyli odpowiednie szkolenia pedagogiczne i otrzymali w efekcie certyfikaty uprawniające do prowadzenia warsztatów „Mój dom – moja odpowiedzialność”.

Kalendarium projektu:

V – VI 2015 r. – Konsultacje z wychowawcami i wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Aninie. Zebranie informacji o potrzebach i oczekiwaniach w kontekście warsztatów.

VIII – XI 2015 r. – Opracowanie scenariuszy warsztatów.

Wspólnie z pracownikami Microfinance Centre i wychowawcami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Aninie przygotowaliśmy scenariusze warsztatów tak, aby zawierały elementy gry zespołowej i były maksymalnie atrakcyjne dla młodzieży. W ramach każdego warsztatu zaplanowaliśmy część ćwiczeniową, która pozwala uczestnikom na aktywne uczestnictwo poprzez pracę w grupach. Aby zachęcić do współdziałania, przygotowaliśmy zadania w taki sposób, by były praktyczne, a także by był w nich element rywalizacji między grupami. Opracowaliśmy więc na przykład konkurs na najlepszy posiłek, w ramach którego każda grupa musi opracować tygodniowy budżet na jedzenie, zrobić zakupy i przygotować posiłek zgodny z budżetem. Zdecydowaliśmy, że wygrywa ta grupa, która nie tylko najlepiej opracowała budżet, lecz także której posiłek jest najsmaczniejszy.

X 2015 r. – III 2016 r. – Pierwszy cykl warsztatów dla 19 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Aninie. Ewaluacja warsztatów.

Wspólnie z pracownikami Microfinance Centre i wychowawcami MOW w Aninie przeprowadziliśmy cykl 24 godzin warsztatów. Po ich zakończeniu odbyła się ewaluacja, w ramach której zauważono, że:

– młodzi ludzi byli zainteresowani treścią warsztatów, ponieważ rozumieli, że umiejętności wyniesione z zajęć przydadzą im się w późniejszym życiu;

– wychowawcy byli zadowoleni, że mogą lepiej przygotowywać podopiecznych do samodzielnego życia po wyjściu z ośrodka. W wyniku projektu powstały scenariusze zajęć, które trwale wzbogaciły ich warsztat pracy, ponieważ nadają się one do ponownego wykorzystania z kolejnymi grupami usamodzielnianych wychowanków;

– warsztaty stworzyły przestrzeń do dialogu między wychowankami i wychowawcami, dzięki czemu poprawiły się ich relacje.

I-II 2016 r. – Szkolenie dla wychowawców z innych młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Szkolenie odbyło się w Aninie, a poprzedziło je opracowanie odpowiednich materiałów oraz przygotowanie wychowawców z ośrodka z Anina do współprowadzenia szkolenia. Spotkanie z wychowawcami z innych ośrodków wychowawczych pomogło w ocenie zaproponowanych metod i treści, które chcemy przekazywać w ramach warsztatów. Szkolenie, które przeprowadziliśmy, uprawnia wychowawców do otrzymania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do prowadzenia warsztatów „Mój dom – moja odpowiedzialność” (wydawanego przez Microfinance Centre).

Szczegóły projektu:

Daty realizacji projektu:
marzec 2015 r. – kwiecień 2016 r.

Liderzy projektu:
Microfinance Centre & Habitat for Humanity Poland

Kontakt:
Microfinance Centre:
Ewa Bańkowska
ewa@mfc.org.pl

Habitat for Humanity Poland:
Magdalena Ruszkowska-Cieślak
mruszkowska@habitat.pl

Related