Forum Mieszkaniowe 2024

EN ➔

 

Podsumowanie Forum Mieszkaniowego 2024

 

16 i 17 kwietnia odbyło się Forum Mieszkaniowe 2024 zorganizowane wspólnie z Europe Housing Forum przez Fundację Habitat for Humanity Poland oraz Habitat for Humanity International, pod hasłem „Godne i dostępne mieszkalnictwo bez granic”. Partnerami wydarzenia byli: UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

Forum zgromadziło rozmaitych aktorów sektora mieszkaniowego w celu przedyskutowania i wypracowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i wzrostu gospodarczego.

 

W tym roku poruszyliśmy takie kluczowe kwestie, jak:

  • Rozwiązania mieszkaniowe ukierunkowane na potrzeby konkretnych grup: Zbadanie inicjatyw mających na celu wspieranie grup szczególnie wrażliwych, w tym uchodźców z Ukrainy i społeczności romskiej.
  • Innowacyjne strategie i narzędzia finansowania: Odkrycie nowych sposobów na zwiększenie podaży godnego, dostępnego cenowo mieszkalnictwa, takich jak remonty i adaptacja pustostanów oraz zwiększenie zaangażowania sektora prywatnego.
  • Poprawa efektywności energetycznej: Zagłębienie się w środki mające na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego, zgodnie z dyrektywą UE w sprawie budynków i Społecznym Funduszem Klimatycznym.
  • Ewolucja modelu Społecznych Agencji Najmu: Zbadanie ich rosnącego wpływu na krajobraz mieszkaniowy w Europie Środkowej i Wschodniej.
  • Odbudowa po konflikcie w Ukrainie: Złożoność procesu odbudowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw własności i praw mieszkaniowych.

 

 

Zobacz jak przebiegała konferencja

Zobacz jak wyglądało

Forum Mieszkaniowe 2024

 

Partnerzy

 

 

Patron merytoryczny

 

 

Patroni medialni