Poznaj agendę

 

Forum Mieszkaniowe 2024

Agenda

 


09:00 - 09:40
- Rejestracja i networking


09:40 - 09:50
 - Otwarcie Forum Mieszkaniowego

Patrick Canagasingham, Dyrektor operacyjny, Habitat for Humanity International

Magdalena Dul-Komosińska, Prezeska Fundacji Habitat for Humanity Poland


09:50 - 10:30
 - Mowa otwierająca

Maria Vassilakou, Vienna Solutions, Wiceprezydentka Wiednia w latach 2010-2019


10:30 - 10:35
- Głos młodzieży w rozwoju obszarów miejskich

Ella Burns i Ross Blackbourne


10:35 - 11:00
- Przerwa kawowa


11:00 - 12:20
- Sesja plenarna: Rozwiązania mieszkaniowe dla uchodźców i migrantów w zmieniającym się świecie

Moderator: Mounia Tagma, Ekspertka ds. międzynarodowej polityki mieszkaniowej

 

Prelegenci:

  • Kevin J. Allen, Przedstawiciel Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) w Polsce
  • Livia Styp-Rekowska, Szefowa misji Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w Polsce
  • Patrick Canagasingham, Dyrektor operacyjny, Habitat for Humanity International
  • Mirosława Keryk, Prezeska Fundacji Ukraiński Dom

 

Z uwagi na fakt, że świat zmaga się z bezprecedensowym poziomem wysiedleń, sesja ta stanowi istotną platformę dialogu na temat jednej z najbardziej palących kwestii humanitarnych naszych czasów. Sesja ta oferuje możliwość poznania opartych na współpracy, innowacyjnych podejść do mieszkalnictwa, które nie tylko zaspokajają najpilniejsze potrzeby, ale także sprzyjają długoterminowej stabilności i integracji uchodźców i migrantów. Szczególny nacisk będzie położony na trwający kryzys wywołany wojną w Ukrainie, sesja ta ma na celu rzucenie światła na szerszy kontekst globalnych wysiedleń i poszukiwanie długoterminowych rozwiązań mieszkaniowych dla osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów.


12:20 - 12:30
- Moja historia wolontariatu

Zygmunt Łopalewski, Central Europe Communications and Government Relations Senior Manager, Beko Europe


12:30 - 13:45
- Lunch


13:45 - 15:15

SESJA 1:

Wdrażanie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i Społecznego Funduszu Klimatycznego UE: Plan na rzecz zrównoważonej przyszłości

Moderator: Joanna Mazurkiewicz, ekonomistka, Instytut Badań Strukturalnych

 

Prelegenci:

  • Justyna Glusman, Dyrektor Zarządzająca, Stowarzyszenie Fala Renowacji
  • Rutger Broer, Kierownik projektu, Buildings Performance Institute Europe (BPIE)
  • Krzysztof Mrozek, National Campaigner, CEE Bankwatch Network

 

W tej sesji paneliści omawiać będą transformacyjny wpływ dwóch kluczowych inicjatyw UE - dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i Społecznego Funduszu Klimatycznego. Dyskusja będzie skupiona wokół wyzwań i innowacyjnych praktyk związanych z wdrażaniem tych inicjatyw na poziomie krajowym w całej Europie.


SESJA 2:

Zwiększanie dostępnych cenowo zasobów mieszkaniowych: Model Społecznej Agencji Najmu i  adaptacja pustostanów w Europie Środkowo-Wschodniej

Słowo wstępne (10 min): Eszter Somogyi, socjolożka i badaczka, Metropolitan Research Institute

Moderator: Alina Muzioł-Węcławowicz, badaczka i geografka miast

 

Prelegenci:

   • Anna Kolasińska, Społeczna Agencja Najmu Dąbrowa Górnicza
   • Tomasz Lewandowski, ZKZL Poznań
   • Joanna Kot, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wrocław
   • Dr Radosław Cyran, ekspert polityki mieszkaniowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
   • Andrzej Radniecki, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Podczas tej sesji omówione zostaną wyzwania mieszkaniowe w Polsce. Przyjrzymy się dwóm komplementarnym rozwiązaniom: modelowi Społecznej Agencji Najmu oraz adaptacji pustostanów. Paneliści będą rozmawiali o wyzwaniach związanych z procesami, jednocześnie badając siłę współpracy sektora publicznego i prywatnego oraz potencjał SAN i adaptacji pustostanów jako realnych rozwiązań dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej.

Sesja w języku polskim.


15:15 - 15:30
- Przerwa na kawę


15:30 - 17:15

Sesja 3:

Odbudowa a prawodawstwo: Wyzwania po zakończeniu konfliktu wojennego związane z nieruchomościami i mieszkalnictwem w Ukrainie

Słowo wstępne (10 min): Inna Sarapina, Dyrektorka Wydziału ds. Kształtowania i Wdrażania Polityki Mieszkaniowej, Ministerstwo Rozwoju Wspólnot, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy

Moderator: Besim Nebiu, Dyrektor na Europę Środkową i Środkowo-Wschodnią, Habitat for Humanity International

 

Prelegenci:

  • Anna Pashynska, współzałożycielka i Prezeska Zarządu, METALAB
  • Knut Höller, członek zarządu, Inicjatywa Mieszkaniowa dla Europy Wschodniej (IWO)
  • Grzegorz Gajda, Starszy specjalista ds. rozwoju miast, Europejski Bank Inwestycyjny
  • Serhii Komnatnyi, konsultant regionalny, Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (UNECE)
  • Ellen Hamilton, Główna Specjalistka ds. Globalnej Ochrony Miast i Gruntów, Region Europa i Azja Środkowa, Bank Światowy

 

Sesja ta poświęcona jest złożonej kwestii praw własności i prawa do odpowiednich warunków mieszkaniowych w strefach konfliktu wojennego i po ich zakończeniu, ze szczególnym naciskiem na obecną sytuację w Ukrainie. Ponieważ kraj ten stoi przed trudnym zadaniem odbudowy i modernizacji w następstwie wojny, w tej sesji badamy wieloaspektowe wyzwania i możliwości, które przed nim stoją. Sesja ta stanowi platformę do szerokiej dyskusji na temat tego, jak zrównoważyć pilną potrzebę odbudowy z potrzebą sprawiedliwego, opartego na prawie podejścia. W tej sesji będzie także dyskusja o tym, w jaki sposób wyzwania stojące przed Ukrainą mogą dostarczyć informacji o szeroko zakrojonych strategiach odbudowy po konflikcie i rzecznictwie praw mieszkaniowych na całym świecie.


Sesja 4:

Rozwiązania mieszkaniowe dla grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym

Słowo wstępne (10 minut) na temat deinstytucjonalizacji usług społecznych: Cezary Miżejewski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

Prezentacja badań (5-10 minut): Kata Kárász, badaczka

Moderator: Allison Burden, Diveristy, Equity and Inclusion Program Director, Habitat for Humanity

 

Prelegenci:

  • Gábor Daróczi, Research Manager
  • Daniela Aydin, Specjalistka ds. projektów, Departament Pożyczek i Rozwoju Społecznego, Bank Rozwoju Rady Europy
  • Christine Goyer, Deputy Representative, UNHCR Polska
  • Dr Joanna Talewicz, Prezeska Fundacji, Fundacja W Stronę Dialogu
  • Monika Korowajczyk-Sujkowska, Program Coordinator, IOM Poland

 

Jak przerwać cykl ubóstwa, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju społecznego i gospodarczego całej społeczności? Podczas tej sesji przyjrzymy się konkretnemu przypadkowi populacji romskiej w Europie i omówimy modele innowacji społecznych, które mogą pomóc przerwać cykl wykluczenia. W szerszym ujęciu uczestnicy omówią również deinstytucjonalizację usług społecznych oraz możliwości i wyzwania związane ze świadczeniem usług społecznych w społeczności lokalnej.


19:00
- Kolacja dla uczestników i prelegentów Forum Mieszkaniowego

Powitanie uczestników przez Magdalenę Dul-Komosińską, Prezeskę Habitat for Humanity Poland

 


09:00 - 9:30
- Rejestracja i networking


9:30 - 10:20
- Krótkie prezentacje

  1. People Powered Retrofit, Imogen Sykes, Kierowniczka Operacyjna
  2. EU elections and housing, Edit Lakatos, Starsza specjalistka ds. polityki, Housing Europe
  3. Fundusz Efektywności Energetycznej (Ukraina), Mykola Ilinov, Dyrektor Finansowy
  4. Projekt IKEA, Agata Czachórska, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA
  5. Odzyskiwanie mieszkań w Ukrainie, dr Julie Lawson, adiunktka, Centrum Badań Miejskich, RMIT University


10:20 - 12:15
- Okrągły stół

Miasta i przystępne cenowo mieszkalnictwo: Podejście władz lokalnych do finansowania mieszkalnictwa w miastach

Słowo wstępne (10 min): Grzegorz Gajda, Starszy specjalista ds. rozwoju miast, Europejski Bank Inwestycyjny

Moderator: Adam Czerniak, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej

 

Prelegenci:

    • Georgi Iliev, Burmistrz Dzielnicy Slatina w Sofii, Bułgaria
    • Maria Vassilakou, Wiceprezydentka Wiednia w latach 2010-2019
    • Johan Mirtorp, przewodniczący grupy roboczej ds. polityki mieszkaniowej, Międzynarodowy Związek Lokatorów
    • Borislava Gabrovska, starsza doradczyni, Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego
    • Prof. dr Anna Szelągowska, Szkoła Główna Handlowa
    • Maximilian Mendel, Współprzewodniczący Urban Living Council, ULI Poland

 

Głos i siła miast wciąż rosną. Stojące przed nimi wyzwanie jest bezprecedensowe i będzie wymagało znacznych inwestycji. Zadaniem miast w całej Europie jest planowanie zrównoważonej transformacji i ożywienia gospodarczego, przy jednoczesnym radzeniu sobie z kryzysem mieszkaniowym, kosztem życia i kryzysem energetycznym oraz zapewnieniu, że nikt nie pozostanie w tyle. Jednak zgodnie z najnowszym badaniem Eurocities, 38% burmistrzów miast deklaruje, że ma trudności z posiadaniem wystarczających lub częściowych zasobów, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczności miejskich. Chociaż Unia Europejska zaoferowała ważne inwestycje, w szczególności za pośrednictwem krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności oraz inicjatywy RepowerEU, nie zagwarantowano, że miasta będą zaangażowane w dystrybucję tych funduszy, a kilka rządów krajowych utrudniło dostęp do nich większym miastom. W jaki sposób UE może dalej wspierać burmistrzów w realizacji ich priorytetów? Jakie narzędzia finansowe i ramy regulacyjne pomogłyby im w opracowaniu i rozpowszechnieniu skutecznych rozwiązań mieszkaniowych z pionierskich miast? Jaka jest rola partnerstw prywatno-publicznych?


12:15 - 12:30
- Przemówienie zamykające

Laura Colini, Ekspertka ds. programów, URBACT


12:30 - 12:35
- Pożegnanie gości przez Ricka Hathawaya, Wiceprezesa Habitat for Humanity International na Europę i Bliski Wschód


12:35 - 13:45
- Lunch


13:45 - 17:45

Wizyty studyjne:

1) Gospodarka o obiegu zamkniętym i ReStore z Habitat for Humanity Poland

2) Pustostany i projekt Społecznej Agencji Najmu w Żyrardowie z Fundacją im. Świętego Michała Archanioła

3) Wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców z Ukrainy z IOM

4) Projekt rewitalizacji w centrum Warszawy - Fabryka Norblina z ULI Poland


18:00
- Wyjazd gości