Krok do Domu


UA ➔

Uczestnictwo w programie

 

Krok do Domu (KDD) to program wsparcia osób uciekających z Ukrainy przed wojną, mających trudności w wynajmie mieszkania w Polsce, mimo posiadania środków finansowych, w szczególności osób narażonych na wykluczenie społeczne. W ramach programu oferowane są usługi, których celem jest zwiększenie dostępności i łatwości wynajmu.

 

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest spełnienie poniższych (głównych) kryteriów:

 • Udokumentowane przez Wnioskującego przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r.,
 • Aktualne przebywanie w Polsce,
 • Gotowość do wynajmu co najmniej na 12 miesięcy,
 • Minimalny dochód gospodarstwa domowego, w zależności od województwa (od 3000 do 4500 zł),
 • Przynależność do grupy szczególnie narażonej na wykluczenie mieszkaniowe.

 

Lista wszystkich kryteriów, jakie musi spełniać uczestnik programu, można znaleźć TU.

 

Ważne informacje:

 • Program działa na terenie całej Polski,
 • Komunikacja z uczestnikiem jest prowadzona zdalnie: przez e-mail i telefon,
 • Wsparcie Habitat Poland jest udzielane bezpłatnie. Uczestnicy będą ponosić część kosztów związanych z wynajmem mieszkania, np. czynsz,
 • Wsparcie Habitat Poland udzielane jest pod warunkiem przedstawienia niezbędnych dokumentów w trakcie procesu weryfikacji.

 

Zadania uczestników programu

Zadaniem uczestników programu jest aktywne dążenie do podpisania umowy najmu, w tym: przeglądanie ofert, komunikacja z wynajmującymi i Habitat Poland, oglądanie mieszkań itp.

 

Ważne jest:

 • Przebywanie w mieście, gdzie poszukiwane jest mieszkanie,
 • Posiadanie dostępności czasowej, np. do oglądania mieszkań,
 • Szybka komunikacja z Habitat Poland,
 • Podawanie prawdziwych i aktualnych danych o sytuacji życiowej.

 

 

Wsparcie od Fundacji

 

Przy poszukiwaniu mieszkania

 • Instrukcja samodzielnego poszukiwania mieszkania (mini-poradnik),
 • Zdalne usługi Agenta Nieruchomości – wyszukanie ofert mieszkaniowych na podstawie preferencji uczestnika,
 • Dofinansowanie do usług Agenta Nieruchomości – dopłata do usługi wybranego i opłaconego przez uczestnika Agenta Nieruchomości (pod warunkiem podpisania umowy najmu).

 

Przy podpisywaniu umowy najmu

 • Bezpieczne i sprawdzone wzory umów najmu (Najem Zwykły, Najem Okazjonalny),
 • Aplikacja mobilna: podpisanie umowy przez komórkę i tłumaczenie komunikacji z właścicielem mieszkania,
 • Ubezpieczenie dla uczestnika programu i właściciela mieszkania,
 • Usługi związane z najmem okazjonalnym (adres, notariusz, tłumaczenie).

 

Wsparcie finansowe

 • Dofinansowanie kaucji,
 • Częściowe dopłaty do czynszu (pod warunkiem spełniania dodatkowych kryteriów).

 

Poprawa sytuacji życiowej

 • Dofinansowanie usług dodatkowych, po konsultacji ze specjalistą: kursy językowe, szkolenia zawodowe, opieka nad dziećmi, itp.,
 • Wsparcie informacyjne i skierowania do instytucji pomocowych.

 

 

Zgłoszenia do programu

 

 • Do programu można się zgłosić przez FORMULARZ.
 • Rekrutacja do Programu jest otwarta, czekamy na Państwa zgłoszenia.
 • Czas oczekiwania na weryfikacje zgłoszeń wynosi około 7 dni i może zależeć od aktualnej liczby zgłoszeń.

 

Pozostałe dokumenty:

 

 


 

 

PL ➔

Участь у програмі

 

Крок Додому (КДД) – це програма підтримки осіб, які рятуються від війни в Україні, але мають труднощі з орендою житла в Польщі, незважаючи на фінансові можливості, особливо тих, хто перебуває під загрозою соціальної ізоляції. В рамках програми пропонуються послуги, спрямовані на підвищення доступності та полегшення процесу оренди житла.

 

Для того, щоб взяти участь у програмі необхідно відповідати наступним (основним) критеріям:

 • Документально підтверджений заявником перетин кордону після 24 лютого 2022 року,
 • Перебування заявника на даний момент території Польщі,
 • Готовність орендувати житло щонайменше на 12 місяців,
 • Мінімальний дохід домогосподарства, залежно від воєводства (від 3 000 до 4 500 злотих),
 • Належність до групи, яка особливо наражається на ризик втрати житла.

 

Перелік усіх критеріїв, яким повинен відповідати учасник програми, можна знайти ТУТ.

 

Важлива інформація:

 • Програма діє на всій території Польщі,
 • Комунікація з учасником відбувається дистанційно: за допомогою електронної пошти та телефону,
 • Підтримка Habitat Poland надається безкоштовно. Учасники покривають частину витрат, пов’язаних з орендою житла, наприклад, орендну плату,
 • Підтримка Habitat Poland надається за умови надання необхідних документів під час процесу верифікації.

 

Завдання учасників програми

Завданням учасників програми є прагнення до підписання договору оренди, зокрема: перегляд пропозицій, комунікація з орендодавцями та Habitat Poland, перегляд помешкань тощо.

 

Важливо:

 • Перебування в місті, де ви шукаєте квартиру,
 • Наявність вільного часу, наприклад, для перегляду квартир,
 • Оперативна комунікація з Habitat Poland,
 • Надання правдивої та актуальної інформації про свою житлову ситуацію.

 

 

Підтримка від Фундації

 

Під час пошуку житла

 • Інструкція для самостійного пошуку житла (міні-посібник),
 • Дистанційні послуги Агента з Hерухомості – пошук пропозицій житла на основі вподобань учасника,
 • Дофінансування за послуги Агента з Нерухомості – доплата за послуги Агента з Нерухомості, обраного та оплаченого учасником (за умови підписання договору оренди).

 

Під час підписання договору оренди

 • Надійні та перевірені зразки договорів оренди (Звичайна оренда, Тимчасова оренда),
 • Мобільний додаток: підписання договору за допомогою мобільного телефону та переклад комунікації з власником житла,
 • Страхування для учасника програми та власника житла,
 • Послуги пов’язані з тимчасовою орендою (адреса, нотаріус, переклад).

 

Фінансова підтримка

 • Дофінансування до депозиту,
 • Часткова доплата до орендної плати (за умови відповідності додатковим критеріям).

 

Покращення життєвої ситуації

 • Дофінансування додаткових послуг, після консультації з фахівцем: мовні курси, професійне навчання, догляд за дітьми тощо,
 • Інформаційна підтримка та перенаправлення до допоміжних служб.

 

 

Подання заявки на участь у програмі

 

 • Ви можете подати заявку на участь у програмі через АНКЕТУ.
 • Набір до участі у програмі відкритий, очікуємо на ваші заявки.
 • Час очікування на верифікацію заявок становить приблизно 7 днів і може залежати від поточної кількості заявок.

 

Інші документи: