Kto nas wspiera

 

Kluczowi partnerzy Fundacji Habitat for Humanity Poland:

Credit Suisse

Credit Suisse wspiera Habitat for Humanity na całym świecie (w tym w Polsce) od 2009 roku. W 2009 roku odbyła się pierwsza akcja wolontariatu pracowniczego z udziałem Credit Suisse w Gliwicach – pracownicy firmy pomogli budować osiedle przy ul. Oriona.

Od 2009 roku Credit Suisse nieprzerwanie wspiera nas w projektach na południu Polski. Pracownicy wrocławskiego biura firmy co roku biorą udział w ok. 10 akcjach wolontariatu pracowniczego. W 2017 roku pomogli między innymi remontować Rodzinny Dom Dziecka w Wierzbicach.

Od 2017 roku Credit Suisse pomaga nam również w projektach prowadzonych przez biuro w Warszawie. Pracownicy warszawskiego biura firmy pomogli jako wolontariusze w adaptacji lokalu biurowego na mieszkania interwencyjne dla kobiet i dzieci uciekających przed przemocą domową.

Więcej o współpracy z firmą:

The Dow Chemical Company

Firma wspiera działania Habitat for Humanity w Stanach Zjednoczonych od 1983 roku, natomiast partnerstwo międzynarodowe rozpoczęto w roku 1993. Od tego czasu Dow pomógł Habitat for Humanity w budowie ponad 50000 domów w ponad 33 krajach. Oprócz wsparcia finansowego w wysokości ponad 70 milionów dolarów oraz przekazywanych regularnie materiałów budowlanych każdego roku firma Dow angażuje również swoich wolontariuszy do pomocy przy budowie domów z Habitat for Humanity.

W Polsce Dow wspiera Habitat for Humanity Poland od roku 2012. W latach 2014-2016 firma była kluczowym partnerem projektu adaptacji poddasza w kamienicy na warszawskiej Pradze na kompleks 7 mieszkań treningowych dla wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W latach 2016-2017 wsparła też m.in. projekt remontu ośrodka dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej oraz adaptację lokalu biurowego na mieszkania interwencyjne dla kobiet i dzieci uciekających przed przemocą domową.

Więcej o współpracy z firmą:

 

MetLife

Na świecie MetLife jest partnerem Habitat for Humanity od 1997 roku. W Polsce współpraca między firmą a Habitat for Humanity Poland sięga roku 2008. MetLife przekazuje nam darowizny pieniężne, a pracownicy firmy wspierają nasze projekty remontowe i budowlane w ramach akcji wolontariatu pracowniczego. W 2016 roku MetLife zaangażował się w projekt adaptacji poddasza na mieszkania treningowe dla absolwentów młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W pracach wykończeniowych na poddaszu wzięło udział 73 pracowników firmy – 6-dniowa akcja z pracownikami MetLife była największą akcją wolontariatu pracowniczego zrealizowaną przez Habitat for Humanity Poland w 2016 roku. W 2017 roku firma wsparła projekt budowy hostelu dla młodych osób po terapiach uzależnień – w dwóch akcjach wolontariatu pracowniczego wzięło udział ponad 80 pracowników MetLife z 22 krajów.

Więcej o współpracy z firmą:

 

Procter & Gamble

Procter & Gamble to jeden z kluczowych partnerów Habitat for Humanity. W ramach ogłoszonej w sierpniu 2013 roku globalnej współpracy ponad 3000 wolontariuszy P&G wspiera działania Habitatu na całym świecie, realizując jednocześnie własne cele związane z promowaniem odpowiedzialności społecznej i zasad zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo z Procter & Gamble to największa, jednorazowa akcja wolontariatu korporacyjnego w czterdziestoletniej historii Habitat for Humanity.

W Polsce Procter&Gamble zainaugurował współpracę z Habitat for Humanity Poland, wspierając remont kamienicy czynszowej na warszawskim Targówku w 2015 roku. Firma co roku wspiera projekty remontowe realizowane w partnerstwie ze wspólnotami mieszkaniowymi i indywidualnymi rodzinami. Do tej pory współpraca Procter&Gamble i Habitat for Humanity Poland pozwoliła pomóc 70 rodzinom, a w remontach wzięło udział około 130 pracowników firmy (w ramach akcji wolontariatu pracowniczego).

Więcej o współpracy z firmą:

Whirlpool

Firma Whirlpool współpracuje z Habitat for Humanity od 1999 roku. Na przestrzeni lat, dzięki wsparciu Whirlpool o wartości ponad 85 milionów USD, udało się zmienić życie tysięcy osób w 45 krajach.

W Polsce Whirlpool wspiera Habitat for Humanity Poland od 2004 roku, przekazując darowizny finansowe i rzeczowe, a także angażując swoich pracowników jako wolontariuszy na placach budowy. W 2017 roku firma wsparła m.in. adaptację lokalu biurowego na mieszkania interwencyjne dla kobiet i dzieci uciekających przed przemocą domową.

Więcej o współpracy z firmą:

Wienerberger

Firma Wienerberger wspiera Habitat for Humanity na terenie Europy i USA już od kilku lat. Współpraca na terenie Polski została zainaugurowana w 2015 roku i dotyczyła projektu adaptacji poddasza na mieszkania treningowe dla absolwentów młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Projekt został zrealizowany w Warszawie w latach 2014-2016 i zostały w nim wykorzystane materiały budowlane marki Porotherm.

Materiały budowlane podarowane przez firmę Wienerberger zostały też użyte w kilku projektach realizowanych w partnerstwie z rodzinami w trudnej sytuacji mieszkaniowej, np. podczas budowy domu z rodziną pani Magdy i pana Dawida w Palowicach (woj. śląskie).

Pracownicy firmy Wienerberger wspierają nas jako wolontariusze – pomogli między innymi rozbudowywać dom pani Agaty i pana Mirosława w Redzyńskiem (woj. mazowieckie).

Wienerberger wspiera nas nie tylko w projektach budowlanych, lecz także w działaniach związanych z rzecznictwem – inicjatywach, które mają na celu doprowadzenie do systemowych zmian służących poprawie sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Firma jest głównym partnerem Forum Mieszkaniowego „Mieszkać godnie” – corocznej konferencji, która adresowana jest do przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i biznesu, ekspertek i ekspertów w obszarze mieszkalnictwa oraz osób zainteresowanych różnorodnymi aspektami polityki mieszkaniowej.

Więcej o współpracy z firmą:

Saint-Gobain

Saint-Gobain to jeden z kluczowych partnerów Habitat for Humanity. Firma wielokrotnie wspierała projekty organizacji, przekazując darowizny finansowe i materiałowe oraz angażując swoich wolontariuszy na całym świecie.

W Polsce firma Saint-Gobain i Fundacja Saint-Gobain Initiatives zaangażowały się w projekt adaptacji poddasza na kompleks 7 mieszkań treningowych w kamienicy na warszawskiej Pradze.

Fundację Habitat for Humanity Poland wspierają również: