Projekt „Centrum Mieszkań Treningowych”

 

Od sierpnia 2018 roku do grudnia 2020 roku realizowaliśmy we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa program Centrum Mieszkań Treningowych, skierowany do osób i rodzin zagrożonych i wychodzących z bezdomności, które zamieszkiwały zreprywatyzowane budynki na terenie m.st. Warszawy i które ze względu na wielostronny charakter dotykających ich problemów potrzebowały kompleksowego wsparcia.

Celem programu było podniesienie jakości życia uczestników/czek, usamodzielnienie i praca nad eliminacją zagrożenia wykluczeniem społecznym z powodu trudnej sytuacji mieszkaniowej i życiowej. Osobom zakwalifikowanym do programu zapewniamy okresowy pobyt w mieszkaniu treningowym oraz systematyczne wsparcie zintegrowanych usług pomocowych: specjalistycznego poradnictwa prawnego, zawodowego, psychologicznego, finansowego oraz pracy socjalnej.

Sytuacja osób objętych programem znacznie się poprawiła. Wszystkie osoby zyskały poczucie stabilności. Zaspokojone zostały ich podstawowe potrzeby zdiagnozowane na początku programu.

Większość z uczestników programu oczekuje na lokale komunalne, dwoje uczestników zamieszkało już w swoich mieszkaniach i jest na etapie zagospodarowywania się i urządzania.