Schronienie i Wsparcie

 

UA ➔

 

Program „Schronienie i Wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności i obywateli Ukrainy w ramach Programu Najmu Społecznego” (dalej Schronienie i wsparcie) prowadzony przez Habitat for Humanity Poland ma na celu wspieranie (przez okres maksymalnie 12 miesięcy) rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i mieszkaniowej, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na terytorium Polski po 24 lutego 2022 roku oraz osób w kryzysie bezdomności. Projekt skierowany jest do osób przebywających na terenie Warszawy.

W ramach Programu wynajmujemy mieszkania, a następnie podnajmujemy uczestnikom programu w cenie nieco niższej niż rynkowa. Pomagamy w prowadzeniu wynajętego mieszkania. Jednocześnie Fundacja Habitat For Humanity Poland wspiera beneficjentów w realizacji wszelkich działań mających na celu usamodzielnienie się. Naszym celem jest wspomóc rodziny w kryzysie, aby poczuły się bezpiecznie i pewnie w nowej rzeczywistości, odnalazły siłę i nadzieję na lepsze jutro. Jednym z głównych założeń jest znalezienie pracy, która pozwoli na samodzielne wynajmowanie mieszkania i satysfakcjonujące życie w godnych warunkach.

Aktualnie Habitat Poland prowadzi rekrutację uczestników do Programu „Schronienie i Wsparcie” który jest skierowany do osób, rodzin potrzebujących wsparcia, zamieszkałych na terenie Warszawy. Habitat oferuje możliwość uczestnictwa w kompleksowym programie obejmującym działania aktywizacji społeczno-zawodowej, poradnictwa specjalistycznego, prowadzenia pracy socjalnej oraz zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych. Program zakłada angażowanie uczestników w takie aktywności jak:

 • Możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje;
 • Poszukiwanie pracy;
 • Współpraca z pracownikiem socjalnym mająca na celu poprawę sytuacji osobistej., m. in. przygotowanie i realizacja Indywidualnego Planu Działania.

 

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest spełnienie poniższych (głównych) kryteriów:

 • Uzasadnione trudności w wynajęciu mieszkania lub pozostawanie w kryzysie bezdomności, tzn. brak możliwości zamieszkania u krewnych, brak własnego mieszkania;
 • Chęć i możliwość podjęcia zatrudnienia lub posiadanie własnego dochodu.

 

Dodatkowo osoby z Ukrainy muszą spełnić następujące kryteria:

 • Udokumentowane przez Wnioskującego przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r.
 • Zamieszkanie Wnioskującego przed przyjazdem do Polski w rejonie objętym bezpośrednio wojną. Mapa rejonów objętych konfliktem aktualizowana jest na podstawie powszechnie dostępnych informacji.

 

Szczegółowe kryteria doboru rodzin do programu znajdują się tutaj.

Rekrutacja do programu odbywa się poprzez wypełnienie ankiety.

Po wypełnieniu ankiety każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Fundację, a następnie analizowana na posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej, która podejmuje decyzję kwalifikacyjną. O wynikach rekrutacji będą informować pracownicy Fundacji.

 

Z powodu ograniczonych zasobów mieszkaniowych:

 • czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony od 2 tygodni do 2 miesięcy lub dłużej;
 • nie wszystkie osoby spełniające warunki zostaną zaproszone do udziału w programie – w przypadku dużego zainteresowania ofertą będzie prowadzona lista rezerwowa.

 

W ramach wsparcia mieszkaniowego Fundacja Habitat for Humanity Poland uruchomiła specjalną infolinię – numer poniżej. Skierowana jest ona zarówno do osób z Ukrainy, poszukujących miejsca do zamieszkania, jak i do osób, które już goszczą lub chcą udostępnić swoje mieszkanie migrantom i migrantkom, również do tych, którzy potrzebują informacji na temat projektu prowadzonego przez Habitat Poland. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-19.00.

 

Numer kontaktowy: +48 799 351 115

 

Opinie i skargi

Pomoc potrzebującym opiera się przede wszystkim na ścisłej współpracy, dlatego każda Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna. Każdy, będący członkiem społeczności w której działamy, bez względu na to, czy jest beneficjentem naszych programów, czy nie, ma prawo do wyrażenia swojej opinii i złożenia skargi dotyczącej naszej pracy i sposobu jej wykonywania. Umożliwienie tego poprzez udostępnienie odpowiednich i bezpiecznych kanałów komunikacji jest jednym z najważniejszych obowiązków Habitat for Humanity Poland.

Dlatego też, w celu doskonalenia naszych działań, uruchamiamy Mechanizm Skarg i Informacji Zwrotnych, dzięki któremu będziemy mogli szybko odpowiadać na Państwa skargi i opinie.

 

Infolinia: +48 799 351 115 (pon.-pt., 09.00-16.00)

Email: cfm@habitat.pl (24/7)

Telegram/Whatsapp : +48 575 750 063 (24/7)

 

 

 

 

PL ➔

 

Програма “Притулок та підтримка осіб у кризі бездомності та громадян України в рамках Програми Соціальної Оренди” (далі – “Притулок та підтримка”), що реалізується Habitat for Humanity Poland, спрямована на підтримку (на період до 12 місяців) сімей, які перебувають у складній життєвій та житловій ситуації, з особливим фокусом на громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, а також на осіб у кризі бездомності. Проєкт орієнтований на осіб, які перебувають на території Варшави.

В межах Програми ми орендуємо житло та віддаємо в суборенду учасникам програми, за ціною нижче ринкової та підтримуємо обслуговування житла. Водночас Фундація Habitat For Humanity Poland підтримує бенефіціарів у здійсненні всіх дій, спрямованих на здобуття самостійності. Нашою метою є допомогти родинам, які опинилися в кризовій ситуації, відчути себе в безпеці в новій реальності, знайти сили і надію на краще майбутнє. Однією з головних цілей є пошук роботи, яка дозволить їм самостійно орендувати житло і жити повноцінним життям в гідних умовах.

Habitat Poland проводить набір учасників до програми “”Притулок та підтримка””, яка спрямована до осіб, родин, які потребують підтримки, та проживають у Варшаві. Habitat пропонує можливість взяти участь у комплексній програмі, що включає заходи з соціальної та професійної активізації, консультації спеціалістів, проведення соціальної роботи та забезпечення житлових потреб. Програма передбачає участь у таких заходах, як:

 • Можливість взяти участь у професійних курсах для підвищення кваліфікації;
 • Пошук роботи;
 • Співпраця з соціальним працівником для покращення особистої ситуації, зокрема розробка та реалізація Індивідуального Плану Дій.

 

Умови отримання права на участь у програмі повинні відповідати наступним (основним) критеріям:

 • Обґрунтовані труднощі з винаймом житла або криза бездомності, тобто відсутність можливості проживати у родичів, відсутність власного житла;
 • Бажання і можливість працевлаштуватися або мати власний дохід.

 

Крім того, особи з України повинні відповідати наступним критеріям:

 • Документально підтверджений перетин кордону заявником після 24 лютого 2022 року.
 • Проживання заявника перед приїздом до Польщі на території, безпосередньо охопленій воєнними діями. Карта регіонів воєнних дій оновлюється на основі загальнодоступної інформації.

 

З детальними критеріями відбору сімей для участі в програмі можна ознайомитися тут.

Подача заявок на участь у програмі відбувається шляхом заповнення анкети.

Після заповнення анкети кожна ситуація індивідуально розглядається Фундацією, а потім аналізується на засіданнях Оціночної комісії, яка приймає кваліфікаційне рішення. Співробітники Фундації будуть інформувати про результати відбору.

 

Зважаючи на обмеженість житлових ресурсів:

 • час відповіді може бути подовжено з 2 тижнів до 2 місяців або довше;
 • не всі кандидати які віповідають критеріям будуть запрошені до участі в програмі -у випадку високого зацікавлення пропозицією буде створено резервний список.

 

В межах житлової підтримки сімей з України, які приїжджають до Польщі, Фундація Habitat for Humanity Poland запустила спеціальну гарячу лінію. Вона адресована до осіб з України, які шукають житло в Варшаві та осіб, які вже приймають біженців або хочуть зробити свою квартиру доступною для мігрантів та мігранток, а також до тих, хто потребує інформації про проєкт, який реалізує Habitat Poland. Гаряча лінія працює з понеділка по п‘ятницю з 8.00-19.00.

 

Контактний номер: +48 799 351 115

 

Відгуки та скарги

Допомога потребуючим перш за все, ґрунтується на тісній співпраці, тому кожна ваша думка дуже важлива для нас. Кожен член суспільства, в якому ми працюємо, незалежно від того, чи є він бенефіціаром наших програм, чи ні, має право залишити свій відгук і подати скаргу щодо нашої роботи та способу її виконання. Забезпечення наявності доступних, придатних та безпечних каналів комунікації – один із головних обов’язків Habitat for Humanity Poland.

Тому, з метою покращення нашої діяльності, ми запускаємо Механізм Скарг та Відгуків, завдяки якому ми зможемо швидко реагувати на ваші скарги та відгуки.

 

Гаряча лінія: +48 799 351 115 (пн-пт, 09.00-6.00)

Електронна пошта: cfm@habitat.pl (24/7)

Telegram/Whatsapp: +48 575 750 063 (24/7)