Jak rozwiązać problem ubóstwa energetycznego w Polsce? (wnioski z wizyty studyjnej)

19 października zorganizowaliśmy wizytę studyjną poświęconą problemowi ubóstwa energetycznego. Ubóstwo energetyczne dotyka w Polsce około 10% gospodarstw domowych, które nie mogą sobie pozwolić na energię lub usługi energetyczne, w celu zapewnienia sobie podstawowych, codziennych potrzeb (ogrzewanie/chłodzenie, gotowanie, oświetlenie itp.).

W wizycie studyjnej wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, firmy Danfoss Polska, Instytutu Spraw Publicznych.

CZĘŚĆ 1 – DYSKUSJA W BIURZE HABITAT POLAND

Wizytę rozpoczęliśmy w biurze Habitat Poland, gdzie omówiliśmy nasze postulaty dotyczące kwestii zwalczania ubóstwa energetycznego w Polsce.

  • modyfikacja Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Zaproponowaliśmy modyfikację Funduszu Termomodernizacji i Remontów, tak aby przeznaczono pewną pulę środków jedynie dla mniejszych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które z różnych powodów często nie są w stanie skorzystać z oferowanych przez państwo programów pomocowych.

  • taryfy socjalne i zwiększona społeczna odpowiedzialność dostawców energii

Poruszyliśmy również temat możliwości wprowadzenia tzw. taryf socjalnych za energię elektryczną oraz zwiększonej społecznej odpowiedzialności dostawców energii – tj. intensyfikacja kontaktu z zalegającym konsumentem, możliwości wypracowania kompromisowych rozwiązań.

  • szkolenia dla administratorów i zarządców

Zaproponowaliśmy również systemowe podejście do kwestii przeprowadzania szkoleń dla administratorów i zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jako że to często brak wiedzy i kompetencji jest przeszkodą w realizowaniu inwestycji termomodernizacyjnych.

Prezentację dot. naszych postulatów związanych ze zwalczaniem ubóstwa energetycznego w Polsce możesz pobrać TUTAJ.

CZĘŚĆ 2 – ODWIEDZINY W KAMIENICY, GDZIE PRZEPROWADZONO CZĘŚCIOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ

Następnie uczestnicy spotkania udali się wspólnie na ul. Kawęczyńską na Pradze-Północ, gdzie spotkali się z administratorką tamtejszej wspólnoty mieszkaniowej. Szczegółowo omówiona została sytuacja finansowa wspólnoty i sposób, w jaki udało jej się sfinansować inwestycję termomodernizacyjną w postaci przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwestycja była konieczna, jako że przed jej wykonaniem większość mieszkańców ogrzewała się elektrycznością, gazem bądź spalając węgiel i odpadki w wolnostojących piecach. Niektórzy z nich opuszczali nawet swoje mieszkania na okres grzewczy z powodu niemożności opłacania rachunków za energię.

Spośród niemal 360 tys. zł. potrzebnych na wykonanie remontu, 189 tys. zł wspólnota uzyskała z nieoprocentowanego kredytu udzielonego przez Habitat Poland, a koszt samego węzła ciepłowniczego w wysokości ok. 30 tys. zł został rozłożony na nieoprocentowane raty przez Veolia Energia Warszawa, odpowiedzialnej za przyłączenie do sieci. Dodatkowo wspólnota podniosła fundusz remontowy do 5zł/m2 oraz fundusz eksploatacyjny do 4 zł/m2.

  • pomoc BGK dla małych i ubogich wspólnot mieszkaniowych, które nie mają środków na termomodernizację

Habitat Poland postuluje o wprowadzenie systemu kwotowego oraz bezzwrotnej pomocy BGK dla małych i ubogich wspólnot mieszkaniowych pozostających w trudnej sytuacji, co mogłoby umożliwić przeprowadzenie większej ilości inwestycji termomodernizacyjnych przez wspólnoty, które z powodu niemożności bądź obaw przed wzięciem kredytu wstrzymywały się przed takimi inwestycjami.

CZĘŚĆ 3 – ODWIEDZINY W KAMIENICY, GDZIE NIE PRZEPROWADZONO TERMOMODERNIZACJI

Kolejnym przystankiem wizyty studyjnej było odwiedzenie lokatorów kamienicy przy ul. Karczewskiej, gdzie wszystkie lokale są mieszkaniami socjalnymi bądź komunalnymi. Kamienica jest w złym stanie technicznym i jedyną inwestycją termomodernizacyjną na przestrzeni wielu lat był przeprowadzony przez Habitat Poland remont klatki schodowej oraz remont bram wjazdowych. Lokatorki kamienicy opowiedziały uczestnikom spotkania o trudnościach związanych z koniecznością ogrzewania mieszkań elektrycznością i gazem. Większość mieszkańców mimo permanentnego zadłużenia wobec dostawców energii, mieszka w niedogrzanych lokalach, co skutkuje chorobami, zagrzybieniem mieszkań i niskim komfortem życia.

  • taryfy socjalne i zwiększona społeczna odpowiedzialność dostawców energii

Wprowadzenie taryf socjalnych i zwiększenie odpowiedzialności społecznej dostawców energii znacznie zmniejszyłoby skalę tego problemu, jako że energia stałaby się dobrem bardziej dostępnym dla najuboższych, a ilość odłączeń od energii spadłaby dzięki poszerzeniu wachlarza możliwości osiągnięcia kompromisu pomiędzy dostawcą energii a dłużnikiem.

Related