Społeczna Agencja Najmu – Dąbrowa Górnicza

 

 

 

 

 

#wynajmijwSANie

 

 

 

 

 


DOFINANSOWANIE NR O2/WP/2023

Zadanie finansowane ze środków budżetu Państwa w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych.
Nazwa zadania: Wzajemnie Potrzebni.
Wartość dofinansowania: 3 159 705,00 PLN (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych 00/100 zł), co stanowi nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych, przeznaczony na realizację Projektu.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 maja 2023 r.
W ramach realizacji zadania publicznego „Wzajemnie Potrzebni” powstanie Społeczna Agencja Najmu (SAN) w Dąbrowie Górniczej prowadzona przez Fundację Habitat for Humanity Poland służąca wspieraniu i usamodzielnianiu rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej. W ramach SAN oferowane są dostępne cenowo mieszkania, na wynajem, na terenie Dąbrowy Górniczej oraz pakiet usług wspierających – w zależności od potrzeb uczestnika SAN.