Rekrutacja / Відбір

 

 

UA ➔

Rekrutacja do Programu SAN odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego znajdującego się poniżej. Proces rekrutacji, kryteria naboru oraz lista potrzebnych dokumentów została przedstawiona w Regulaminie Naboru i Uczestnictwa SAN. Udział w Programie wymaga akceptacji dokumentu Klauzula Informacyjna RODO  przez wszystkich członków gospodarstwa domowego. Wzory oświadczeń, które będą potrzebne przy wypełnianiu formularza znajdziesz poniżej.

 

Klauzula informacyjna RODO 
Oświadczenie o ilości osób – pokrewieństwo 
Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu 
Oświadczenie o okresie zamieszkania – Dąbrowa Górnicza 
Oświadczenie o zakwalifikowaniu się – mieszkanie z gminy 
Oświadczenie ogólne 

 

 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

Nie wiesz jak wypełnić formularz rekrutacyjny?
Zapraszamy w każdy czwartek w godzinach 12:00-15:00

na konsultacje indywidualne do naszego biura
przy Al. J. Piłsudskiego 36E/627 41-303 w Dąbrowie Górniczej.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 

 

 


 

 

PL ➔

Відбір до Програми АСО проводиться шляхом заповнення Форми відбору, яка знаходиться нижче. Процес відбору, критерії відбору та список необхідних документів представлений у Правилах відбору та участі АСО. Участь у відборі означає прийняття Правил відбору та участі АСО та Регламенту GDPR. Участь у Програмі вимагає прийняття документа “Інформаційне застереження RODO” всіма членами домогосподарства. Нижче ви знайдете зразки заяв, які вам знадобляться при заповненні форми.

 

Інформаційне застереження RODO 
Заява про кількість осіб 
Заява про відсутність юридичних прав на нерухомість 
Заява про строк проживання у домброві-гурничій 
Заява про проходження відбору до програми з оренди квартири з фондів гміни 
Заява 

 

 

 

ФОРМА ВІДБОРУ

 

Якщо Ви потребуєте інформації про програму та заповнення заявки,
запрошуємо Вас щочетверга з 12:00 до 15:00
на індивідуальні консультації в нашому офісі
за адресою: Al. J. Piłsudskiego 36E/627 41-303 у м. Домброва Гурніча.

 

 

 

 

 

 


DOFINANSOWANIE NR O2/WP/2023
Zadanie finansowane ze środków budżetu Państwa w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych.
Nazwa zadania: Wzajemnie Potrzebni.
Wartość dofinansowania: 3 159 705,00 PLN (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych 00/100 zł), co stanowi nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych, przeznaczony na realizację Projektu.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 maja 2023 r.
W ramach realizacji zadania publicznego „Wzajemnie Potrzebni” powstanie Społeczna Agencja Najmu (SAN) w Dąbrowie Górniczej prowadzona przez Fundację Habitat for Humanity Poland służąca wspieraniu i usamodzielnianiu rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej. W ramach SAN oferowane są dostępne cenowo mieszkania, na wynajem, na terenie Dąbrowy Górniczej oraz pakiet usług wspierających – w zależności od potrzeb uczestnika SAN.