Usługi Dodatkowe – Rekrutacja / Додаткові послуги – Відбір

 

 

UA ➔

 

Usługi Dodatkowe

– wsparcie w obszarze rozwoju społeczno-zawodowego i integracyjnego SAN
w Dąbrowie Górniczej

Listopad/Grudzień 2023

 

Do 20 listopada 2023 zapraszamy do rekrutacji w zakresie usług dodatkowych, które realizowane są m.in. na bazie kryteriów i zasad ustanowionych przez Radę Miasta Dąbrowa Górnicza (nr uchwały: LIX/1023/2023).

 

Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego, należy:

 • wydrukować i podpisać klauzulę RODO – (załącznik nr 1)
 • zrobić skan lub zdjęcie podpisanej Klauzuli RODO

 

Skan lub zdjęcie podpisanej Klauzuli RODO należy załączyć do formularza rekrutacyjnego.

 

 

Formularz Rekrutacyjny Programu Usług Dodatkowych

 

 

Dla kogo?

Z usług dodatkowych mogą skorzystać:

 • mieszkańcy gminy Dąbrowa Górnicza zagrożeni wykluczeniem społecznym:
  1. osoby z Ukrainy, które opuściły terytorium tego państwa w związku z konfliktem zbrojnym,
  2. Polki i Polacy oraz repatrianci w kryzysie bezdomności i w kryzysie społeczno-zawodowym z terenu Dąbrowy Górniczej.

 

Oferujemy:

 • wsparcie asystenta pracy (CV, spotkania, kontakt z pracodawcą),
 • wsparcie asystenta międzykulturowego,
 • udział w szkoleniach, w tym wyjazdowych,
 • udział w eventach (wydarzeniach) integracyjnych,
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo społeczno-integracyjne,
 • udział w kursach zawodowych,
 • udział w kursach języka polskiego.

 

Czas trwania w programie trwa ok. 1 miesiąc.

 

Klauzula informacyjna RODO 
Regulamin usług dodatkowych SAN 

 

 

 


 

 

PL ➔

 

Додаткові послуги

– підтримка у сфері соціально-професійного розвитку та інтеграції АСО
в Домброві Гурнічій

Листопад/ Грудень 2023

 

Для кого?

Програмою можуть скористатися:

 • мешканці гміни Домброва-Гурнича, які знаходяться під загрозою житлового виключення:
  1. особи з України, які покинули територію цієї держави у зв’язку зі збройним конфліктом,
  2. польки та поляки, а також репатріанти у кризі бездомності.

 

Відбір до 20.11.2023р. до програми Додаткові послуги – підтримка у сфері соціально-професійного розвитку та інтеграції  реалізований на базі критеріїв та правил, визначених Радою міста Домброва-Гурнича (номер Постанови: LIX/1023/2023).

 

Перед тим, як заповнити анкету, будь ласка, зробіть наступні кроки:

 • роздрукуйте та підпишіть Додаток 1 “Положення про РОДО
 • зробіть скан або фотографію документа
 • додайте скан чи фотографію до анкети

 

 

Реєстраційна форма для участі в Програмі додаткових послуг

 

 

Для учасника(-ці) ми пропонуємо

 • підтримку асистента з працевлаштування (резюме, зустрічі, контакт з роботодавцем)
 • підтримку міжкультурного асистента,
 • участь у навчальних курсах, в тому числі виїзних,
 • участь в інтеграційних заходах,
 • юридичні консультації,
 • соціальне та інтеграційне консультування,
 • участь у професійних курсах,
 • участь у курсах польської мови.

 

Тривалість програми становить приблизно 1 місяць.

 

Інформаційне застереження RODO 
Правила відбору та участі у програмі