Kontakt / Контакти

 

 

UA ➔

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej

Telefon: +48 790 210 104
e-mail: sandg@habitat.pl

 

Jeśli potrzebujesz informacji o programie oraz jak wypełnić wniosek,
zapraszamy w każdy czwartek w godzinach 12:00-15:00
na konsultacje indywidualne do naszego biura
przy Al. J. Piłsudskiego 36E/627 41-303 w Dąbrowie Górniczej.

 

 

Zapewniamy dostępność do projektu osobom o szczególnych potrzebach, a co za tym idzie:

  • Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zostanie udostępniona możliwość komunikowania się we wsparciu z tłumaczem migowym.
  • Na wniosek osoby ze specjalnymi potrzebami zastosowane zostaną środki wspierające komunikowanie, w szczególności: korzystanie z poczty elektronicznej, przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych.

 

 

Opinie i skargi

Pomoc potrzebującym opiera się przede wszystkim na ścisłej współpracy, dlatego każda Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna. Każdy, będący członkiem społeczności w której działamy, bez względu na to, czy jest beneficjentem naszych programów, czy nie, ma prawo do wyrażenia swojej opinii i złożenia skargi dotyczącej naszej pracy i sposobu jej wykonywania. Umożliwienie tego poprzez udostępnienie odpowiednich i bezpiecznych kanałów komunikacji jest jednym z najważniejszych obowiązków Habitat for Humanity Poland.

W przypadku chęci złożenia opinii lub skargi, prosimy o skorzystanie z Mechanizmu Skarg i Informacji Zwrotnych (CFM) poprzez następujące kanały:

 

  • Numer kontaktowy: +48 799 351 115 (pon.-pt., 08.00-16.00)
  • Email: cfm@habitat.pl (24/7)
  • Telegram/WhatsApp: +48 575 750 063 (dla wiadomości tekstowych – 24/7,dla połączeń – pon.-pt., 08.00-16.00)

 

Pobierz ulotkę:

 

 


 

 

PL ➔

Маєш питання? Хочеш дізнатися більше?

Телефон: +48 790 210 104
e-mail: sandg@habitat.pl

 

Якщо Ви потребуєте інформації про програму та заповнення заявки,
запрошуємо Вас щочетверга з 12:00 до 15:00
на індивідуальні консультації в нашому офісі
за адресою: Al. J. Piłsudskiego 36E/627 41-303 у м. Домброва Гурніча.

 

 

Ми забезпечуємо доступ до проекту особам з особливими потребами, Відповідно до цього:

  • на запит особи з особливими потребами буде надана можливість спілкування за допомогою сурдоперекладача ( переклад жестовою мовою)
  • на запит особи з особливими потребами будуть застосовані засоби підтримки спілкування, зокрема: використання електронної пошти, відправлення текстових повідомлень, в тому числі за допомогою SMS, MMS або інтернет-мессенджерів.

 

 

Відгуки та скарги

Кожен, хто є членом суспільства, в якому ми працюємо, незалежно від того, чи є він учасником наших програм, має право поділитись своїм відгуком та надати скаргу щодо нашої роботи та способу її виконання. Забезпечення цього права шляхом надання відповідних і безпечних каналів зв’язку є одним з найважливіших обов’язків польського відділення “Habitat for Humanity Poland”.

Якщо Ви бажаєте поділитись своїм відгуком або подати скаргу, будь ласка, скористайтеся Механізмом скарг та відгуків (CFM) за допомогою наступних каналів:

 

  • Контактний телефон: +48 799 351 115 (пн-пт, 08.00-16.00)
  • Електронна пошта: cfm@habitat.pl (24/7)
  • Telegram/WhatsApp: +48 575 750 063 (для текстових повідомлень- 24/7,для дзвінків – пн-пт., 08.00-16.00)

 

Завантажити флаєр:

 

 

 


DOFINANSOWANIE NR O2/WP/2023
Zadanie finansowane ze środków budżetu Państwa w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych.
Nazwa zadania: Wzajemnie Potrzebni.
Wartość dofinansowania: 3 159 705,00 PLN (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych 00/100 zł), co stanowi nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych, przeznaczony na realizację Projektu.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 maja 2023 r.
W ramach realizacji zadania publicznego „Wzajemnie Potrzebni” powstanie Społeczna Agencja Najmu (SAN) w Dąbrowie Górniczej prowadzona przez Fundację Habitat for Humanity Poland służąca wspieraniu i usamodzielnianiu rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej. W ramach SAN oferowane są dostępne cenowo mieszkania, na wynajem, na terenie Dąbrowy Górniczej oraz pakiet usług wspierających – w zależności od potrzeb uczestnika SAN.