Partnerzy / Партнери

 

 

Zadanie Publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Dąbrowa Górnicza w ramach umowy nr WPS.032.64.2023.
Державне замовлення співфінансується муніципалітетом Домброва-Гурніча в рамках договору № WPS.032.64.2023.

 

W okresie 1.04.2023 do 10.12.2023 zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
У період з 1.04.2023 до 10.12.2023 публічне завдання співфінансоване з засобів, отриманих з Канцелярії Голови Ради міністрів.

 

Remonty dwóch mieszkań na rzecz SAN realizowane są w ramach projektu „Empty Spaces – Wypełniając lukę. Wykorzystanie pustostanów w celu przeciwdziałania bezdomności w Europie„ finansowanego przez M&G.
Ремонти двох квартир на користь АСО виконуються в рамках проекту «Empty Spaces – Заповнюючи прогалини. Використання залишених квартир з метою протидії бездомності в Європі», фінансованого M&G.

 

Remonty dwóch mieszkań w Dąbrowie Górniczej dla SAN finansowane są w ramach umowy grantowej z Saint Gobain Foundation Project N° FSG-2023-0017 – Renovation of apartments for refugees in Dabrowa Gornicza (Poland).
Ремонти двох квартир у Домброві-Гурничий для АСО фінансовані в рамках грантового договору з Saint Gobain Foundation Project № FSG-2023-0017 – Renovation of apartments for refugees in Dabrowa Gornicza (Poland).

 

Część mieszkań SAN została umeblowana i wyposażona dzięki współpracy z firmą IKEA.
Частина квартир АСО вмебльована та оснащена завдяки співпраці з компанією IKEA.

 

Część wyposażenia mieszkań SAN zapewniła firma Geberit Sp. Z o. o.
Частина оснащення квартир АСО гарантувала компанія ТОВ «Geberit».

 

Program SAN DG wsparła firma Dentons.
Програму SAN DG реалізовано за підтримки компанії Dentons.
 

 

 

 

 


DOFINANSOWANIE NR O2/WP/2023
 
Zadanie finansowane ze środków budżetu Państwa w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych.
Nazwa zadania: Wzajemnie Potrzebni.
Wartość dofinansowania: 3 159 705,00 PLN (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych 00/100 zł), co stanowi nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych, przeznaczony na realizację Projektu.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 maja 2023 r.
W ramach realizacji zadania publicznego „Wzajemnie Potrzebni” powstanie Społeczna Agencja Najmu (SAN) w Dąbrowie Górniczej prowadzona przez Fundację Habitat for Humanity Poland służąca wspieraniu i usamodzielnianiu rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej. W ramach SAN oferowane są dostępne cenowo mieszkania, na wynajem, na terenie Dąbrowy Górniczej oraz pakiet usług wspierających – w zależności od potrzeb uczestnika SAN.