Oferta dla organizacji pozarządowych

 

Zapraszamy do współpracy jeśli Twoja organizacja pozarządowa potrzebuje wsparcia przy budowie lub remoncie lokali mieszkaniowych dla swoich beneficjentów. Wspieramy inne organizacje, które pomagają osobom zagrożonym bezdomnością i ubóstwem mieszkaniowym. Wspólnie z nimi budujemy i remontujemy lokale mieszkalne np. dla osób w kryzysie bezdomności, osób wychodzących z uzależnień, wychowanków pieczy zastępczej, osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Pomagamy innym organizacjom w następujący sposób:

  • zapewniamy nadzór nad pracami i koordynujemy ich przebieg;
  • włączamy do nieskomplikowanych prac swoich wolontariuszy;
  • pozyskujemy od swoich darczyńców materiały potrzebne do wykonania prac.

 

Ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne lokale mieszkalne nie powinny znajdować się dalej niż dwie godziny drogi od jednego z naszych biur (czyli od Gliwic lub Warszawy).

 

Remont dla Stowarzyszenia „Tęcza”
Więcej
Rozbudowa hostelu dla Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż
Więcej
Przebudowa dla Fundacji „Dom Nadziei”
Więcej