Oferta dla organizacji pozarządowych

Fundacja Habitat for Humanity Poland wspiera inne organizacje pozarządowe, które pomagają osobom zagrożonym bezdomnością i ubóstwem mieszkaniowym. Wspólnie z nimi buduje i remontuje lokale mieszkalne przeznaczone np. dla osób w kryzysie bezdomności, osób wychodzących z uzależnień, wychowanków pieczy zastępczej, osób starszych i niepełnosprawnych.

Podstawowa pomoc Habitat Poland dla innych organizacji pozarządowych polega na udzieleniu nieoprocentowanej pożyczki na pokrycie kosztów prac budowlanych lub remontowych. Dodatkowo, w miarę potrzeb i możliwości, Habitat Poland:

  • zapewnia nadzór nad pracami i koordynuje ich przebieg
  • włącza do nieskomplikowanych prac swoich wolontariuszy
  • pozyskuje od swoich darczyńców materiały potrzebne do wykonania prac

Ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne budowane lub remontowane lokale mieszkalne nie powinny znajdować się dalej niż dwie godziny drogi od jednego z biur Habitat Poland (czyli od Gliwic lub Warszawy).

ZGŁOŚ SIĘ

Jeśli Twoja organizacja pozarządowa potrzebuje wsparcia przy budowie lub remoncie lokali mieszkalnych dla swoich beneficjentów, napisz do Magdaleny Ruszkowskiej-Cieślak, dyrektor Habitat Poland: mruszkowska@habitat.pl.

Pobierz wniosek o pomoc dla organizacji pozarządowych

Przykładowe projekty realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi

Polska centralna

Remont ośrodka dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Warszawie
Więcej
Adaptacja lokalu biurowego na mieszkania interwencyjne dla kobiet i dzieci uciekających przed przemocą domową
Więcej
Pomoc w budowie Młodzieżowego Centrum Rozwoju Artystycznego i Duchowego Fundacji „Pasja Życia” w Legionowie
Więcej

Polska południowa

Adaptacja budynku na schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Gliwicach
Więcej
Rozbudowa hostelu dla osób zagrożonych bezdomnością w Pszczynie
Więcej
Remonty Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu
Więcej