Forum Mieszkaniowe 2023

 

W dniach 2-3 października 2023 r.

Fundacja Habitat for Humanity Poland
zorganizowała Forum Mieszkaniowe
„W stronę lepszego mieszkalnictwa”.

 

 

 

 

Fundacja Habitat for Humanity Poland po raz kolejny zorganizowała Forum Mieszkaniowe – dwudniowe wydarzenie podczas którego dyskutowano na wiele ważnych tematów związanych w mieszkalnictwem. W tym roku Forum odbyło się pod hasłem „W stronę lepszego mieszkalnictwa” a jego partnerem była Agenda ONZ ds. Uchodźców, UNHCR.

Jednym z najważniejszych poruszanych zagadnień były te dotyczące wsparcia osób z Ukrainy w zakresie sytuacji mieszkaniowej, podsumowanie dotychczasowych działań oraz dyskusja na temat tego, jakie rozwiązania długofalowe powinny zostać przyjęte. Debata na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce z uwzględnieniem perspektywy osób z Ukrainy otworzyła Forum i wzięły w niej udział osoby, które na tę sytuację mają realny wpływ – w sesji uczestniczyła Minister odpowiedzialna za integrację w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agnieszka Ścigaj, główny przedstawiciel UNHCR w Polsce – Kevin J. Allen, Dyrektorka polskiej misji Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji – IOM, Livia Styp-Rekowska, a także dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Juliusz Tezlaffo oraz Dyrektorka Domu Ukraińskiego, Myroslava Keryk.

Podczas Forum Mieszkaniowego przedstawiono też raport z badania zleconego przez Fundację Habitat for Humanity Poland na temat roli sektora prywatnego w zapewnianiu dostępnych cenowo mieszkań, w tym poprzez remonty pustostanów. Odbyła się sesja na ten temat z udziałem przedstawicieli władzy centralnej, samorządów, sektora prywatnego i naukowego.

Kolejnym ważnym tematem były Społeczne Agencje Najmu. Podczas jednej z sesji osoby uczestniczące mogły wysłuchać doświadczeń z Węgier, Czech, Katalonii i Niemiec, a nawet Hong-Kongu, gdzie ten model wsparcia mieszkaniowego jest bardzo rozwinięty. Druga sesja na temat SAN była okazją do zapoznania się z tym, na jakim etapie wdrażania tego modelu jesteśmy w Polsce. Na forum gościły zarówno samorządy, które zdecydowały się na skorzystanie z tego rozwiązania w swojej gminie – Ćmielowie, Dąbrowie Górniczej i Świebodzinie, jak i organizacja pozarządowa, która prowadzi nowopowstały SAN w Żyrardowie w związku z udziałem w pilotażu „Wzajemnie potrzebni”. Obecny był także przedstawiciel Ministerstwa Funduszy, który zapowiedział, że Społeczne Agencje Najmu dostaną wsparcie w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2023-2027 w ramach funduszu EFS+, jako że stanowią istotne narzędzie w walce z ubóstwem i bezrobociem i mają realny wpływ na poprawę sytuacji w zakresie zatrudnienia i edukacji w Polsce.

Wydaje się, że Społeczne Agencje Najmu są rozwiązaniem niejako ponad podziałami politycznymi. Podczas zamykającej sesji z udziałem osób reprezentujących wszystkie sześć ogólnopolskich komitetów wyborczych w nadchodzących wyborach, z ust Andrzeja Domańskiego z KO padło stwierdzenie, że wszystkie komitety zgadzają się z tym, że społeczne agencje najmu są rozwiązaniem, które należy popierać i rozwijać. Nie było żadnego głosu sprzeciwu.

Ostatnimi, równie ważnymi tematami poruszanymi na Forum Mieszkaniowym, były: ubóstwo energetyczne oraz transformacja energetyczna. Poświęcono im dwie sesje. Jedną z nich była sesja o tym, jak ograniczyć ubóstwo energetyczne w Polsce. To istotny problem, jako że osoby mieszkające w Polsce brak możliwości dostatecznego ogrzania mieszkania wymieniają jako drugi najważniejszy w kolejności problem związany z mieszkaniem, co wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Habitat for Humanity Poland. Druga zaś dotyczyła doświadczeń spółdzielni mieszkaniowych w zakresie transformacji energetycznej.

Kolejne Forum Mieszkaniowe – tym razem polsko-europejskie – odbędzie się w drugiej połowie kwietnia w Warszawie. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej habitat.org oraz mediach społecznościowych Fundacji.

 

 

Partner

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców

 

 

Partnerzy merytoryczni

 

Partnerzy medialni