Materiały z Forum Mieszkaniowego 2023

 

 

Podsumowanie rysunkowe konferencji

 

 

Prezentacje

 

MOWY OTWIERAJĄCE

Galyna Sukhomud – New Housing Policy  |  EN 
Aleksandra Jadach-Sepioło – Instytut Rozwoju Miast i Regionów  | PL    EN 

 

SESJA 3
Jak skutecznie ograniczyć ubóstwo energetyczne w Polsce?

Alicja Piekarz, Justyna Orłowska – Polska Zielona Sieć  | PL 

 

SESJA 4
Mieszkalnictwo społeczne i społeczne agencje najmu – dobre praktyki europejskie i pozaeuropejskie

Kristyna Andrlova – CSS Praha  |  EN 
Knut Hoeller – IWO Berlin  |  EN 
Vera Horvath, Judit Szanaszlo  |  EN 
Albert Terrones Ribas – Cap del Servei d’Habitatge  |  EN 
Kin-Kwok LAI – ComHome Social Housing Platform, Hong-Kong  |  EN 
Julie Lawson – Uniwersytet RMIT  |  EN 

 

SESJA 5
Spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce i Czechach wobec transformacji energetycznej

Jan Frankowski – Instytut Badań Strukturalnych  | PL    EN    

 

Publikacje

Problemy mieszkaniowe osób mieszkających w Polsce oraz ocena istniejących rozwiązań – raport z badania opinii publicznej, 2023 r.  | PL    EN 
Sytuacja Mieszkaniowa osób z Ukrainy w Europie, 2023 r.  | PL 
Mieszkalnictwo w Polsce – Szanse i wyzwania w latach 2022-2023, 2023 r.  | PL 
Modele włączenia sektora prywatnego w podaż dostępnych cenowo mieszkań, 2023 r.  | PL